Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Protokol o vodi odložen

16.12.2003 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Stalni odbor Alpske konference ni sprejel dokončne odločitve o tem, ali se bo Alpski konvenciji "pridružil" protokol o vodi. In tako tudi po dvanajstih letih, odkar obstaja Alpska konvencija, še vedno ostajamo brez protokola o vodi.
Po intenzivnih predpripravah in v sodelovanju s članskimi organizacijami je CIPRA letos poleti pripravila osnutek protokola o izvajanju Alpske konvencije na področju vode. Gre za dokončno besedilo v vseh štirih alpskih jezikih, v katerem so našteti najnujnejši problemi, ki jih mora obravnavati Alpska konvencija: zadostna oskrba prebivalstva s pitno vodo visoke kakovosti, varovanje pitne vode pred onesnaženjem, ohranjanje vodnih habitatov in izboljšanje razmer v njih. Omenjena so seveda tudi vprašanja, ki so značilna samo za alpski prostor: varstvo ledenikov in problematika umetnega zasneževanja v sušnih obdobjih.
Nekatere pogodbenice so se na seji načeloma izrekle proti novemu protokolu, druge pa so izrazile dvom, ali bi protokol o vodi tozadevno problematiko dejansko urejal učinkoviteje kot že obstoječi pravni akti, npr. Okvirna direktiva Evropske unije o vodi. O vsem tem bo Stalni odbor Alpske konference ponovno razpravljal na naslednji seji, ki bo od 25. do 27. februarja 2004 v Innsbrucku. CIPRA namerava ob tej priložnosti še enkrat opozoriti na nujnost ureditve, ki bo upoštevala posebnosti alpskega prostora, ter zahtevati izdelavo ustreznega instrumenta.
Besedilo osnutka protokola, ki ga je pripravila CIPRA, je objavljeno v rubriki "Alpska konvencija - stališča CIPRE" na spletnem naslovu www.cipra.org/ .
Vir: CIPRA-Info 70 www.cipra.org/sl/alpmedia/publikacije/698