Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Bodan-Rail 2020: povezave v železniškem potniškem prometu na regionalni ravni

16.12.2003 / Stefan Köhler
Bodan-Rail 2020 je razvojna zasnova železniškega potniškega prometa, ki daje osnovo za načrtovanje mednarodnega prometa na širšem območju Bodenskega jezera s skupno 4,5 milijona prebivalcev. Poleg tega vsebuje zasnova podrobno razčlenitev ukrepov za izboljšanje prometne ponudbe na področju železniškega potniškega prometa. Projekt je bil izveden v okviru pobude Skupnosti INTERREG II.
V projektu je bilo širše območje Bodenskega jezera kot prostor enovitega načrtovanja prometnih projektov prvič opredeljeno na čezmejni ravni. Cilj projekta je bil izboljšati železniški potniški promet tako, da bo ta prostor v prihodnje razpolagal s prometno infrastrukturo, ki bo optimalno ustrezala zahtevam prebivalstva in gospodarstva.

Model načrtovanega omrežja Bodan-Rail 2020 se odlikuje po sistemu hitrih vlakov, ki med seboj povezuje posamezna večja mesta, sistemu prestopnih točk oz. postaj, ki podeželska območja povezujejo z železniškimi progami na širšem območju mest, ter celovitem in natančnem voznem redu.

Če bo prišlo do posodobitve železniškega omrežja, bi se lahko čezmejne storitve železniškega prometa do leta 2020 skorajda podvojile na 820 milijonov potniških kilometrov, vozni čas pa občutno skrajšal. Obseg individualnega transporta bi se zaradi tega občutno povečal. Stroški v višini 2 do 2,5 milijona evrov so na sorazmerno nizki ravni, zato pa lahko toliko višje ocenimo njihov učinek pri zagotavljanju oskrbe na tem območju.

Več informacij na spletnem naslovu www.bodan-rail.net .
Vir: CIPRA-Info 70