Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Uresničevanje prometnega protokola z vidika Nemčije

30.12.2003 / Ernst Marburger
Cilj prometne politike je zagotoviti mobilnost ljudi in blaga na način, ki bo sprejemljiv za okolje. Okvirni pogoji morajo biti pri tem oblikovani tako, da je čim več dejavnosti povezanih s čim manjšim obsegom prometa.
Semkaj sodijo po eni strani prizadevanja za zmanjšanje prometa, po drugi strani pa za preusmeritev tovornega prometa na železnico in rečni promet.
In kako uresničuje določbe Protokola o izvajanju Alpske konvencije na področja prometa Nemčija? V prvi vrsti bo naše sodelovanje intenzivno v okviru mednarodnih dogovorov, vključno s prevzemom precejšnjih finančnih obveznosti. To velja za Akcijski načrt Brenner 2005, v katerem so avstrijski, italijanski in nemški prometni minister dosegli soglasje glede programa, katerega cilj je najmanj 50-odstotno povečanje kombiniranega prometa na brennerski osi do leta 2005. Podoben dogovor je Nemčija sklenila s Švico glede izgradnje nove alpske transverzale NEAT, v zvezi s katero Nemčija zagotavlja, da bo dala na razpolago dovozne proge z dovolj veliko zmogljivostjo.
Sicer pa sodeluje Nemčija pri projektu "Alp-Rail", ki poteka v okviru pobude Skupnosti INTERREG IIIB in katerega tema je čezalpski promet kot sredstvo medsebojnega povezovanja območij različnih aktivnosti, ter pri pripravi skupne izjave o preusmeritvi tovornega prometa na železnico, pa četudi primarno z vidika prometne varnosti v predorih. Z Italijo, Švico in Nizozemsko pa Nemčija sodeluje tudi pri t.i. Memorandumu o soglasju (Memorandum of Understanding) o razvoju konkurenčnih ponudb železnice za železniško os Nizozemska - Porurje prek Švice v Italijo.
Vir: CIPRA-Info 70