Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Bavarska (Nemčija): reforma v gozdarstvu pomeni kršitev Alpske konvencije

18.12.2003 / alpMedia
Ker naj bi naj bi v skladu z reformo gozdarstva, ki jo načrtuje bavarska vlada, državne gozdove v prihodnje upravljala d.o.o. - družba z neomejeno odgovornostjo, je CIPRA-Nemčija, nacionalni odbor Mednarodne komisije za varstvo Alp, izrazila bojazen, da je to začetek postopnega umikala države s tega področja, pa tudi opustitve svoje dosedanje odgovornosti za 10 % površine.
Storitve, kot je brezplačno svetovanje za približno 700.000 zasebnih lastnikov gozdov in občino kot lastnico gozda, naj bi v celoti ukinili. Po 14. členu Protokola o izvajanju Alpske konvencije na področju gorskega gozda pa je država dolžna zavezati se, da bo spodbujala svetovanje in nadaljnje usposabljanje lastnikov gozdov na območju Alp na Bavarskem.
Ker subvencije iz državnega proračuna niso več predvidene, bo moralo upravljanje gozdov potekati finančno samostojno. Pomembne prihodnje investicije, kot so sonaravno gojenje gozdov ali sanacija varovalnih gozdov, bi se financirale samo s prodajo lesa ali pa bi jih bilo treba zaradi pomanjkanja sredstev popolnoma ukiniti.
Zaradi podnebnih sprememb bo gojenje gozdov po mnenju strokovnjakov postalo prav v gorskem svetu vedno zahtevnejše, zato bi ga najuspešneje opravljale prilagojene obstoječe strukture enotnega gozdarskega urada.
Vir: www.cipra.de (de),
nadaljnje informacije na spletnem naslovu: www.forst.bayern.de/docs/stafo-reform.html (de)