Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Biotski raznovrstnosti na območju Alp bi bilo treba posvetiti več pozornosti

20.11.2003 / alpMedia
Na konferenci, ki se je odvijala prve dni letošnjega oktobra, so predstavili tudi prve rezultate raziskovalnega projekta UFOPLAN o biotski raznovrstnosti na območju Alp, ki so sedaj na voljo tudi na svetovnem spletu. Po naročilu nemškega Zveznega urada za okolje je bila opravljena raziskava, kako bi bilo mogoče povzeti aktualno znanje o biotski raznovrstnosti na območju Alp ter kako intenzivneje povezati in smotrno uresničiti določbe Alpske konvencije in Konvencije o biološki raznovrstnosti.
Trenutno so zelo dobro raziskani vplivi, ki jih imata kmetijstvo in gozdarstvo na biotsko raznovrstnost na območju Alp, nekoliko manj pa vplivi prometa, energetskega gospodarstva in poselitvene dejavnosti. V obliki tez je bil izdelan tudi dokument, ki zahteva izvajanje konkretnih projektov, na podlagi katerih bi bilo mogoče uresničevati omenjeni konvenciji. Pri projektih bi bilo treba v večji meri upoštevati medsebojna ekološka vplivanja in socialnoekonomske povezanosti. Podatke o projektih izvajanja Alpske konvencije in Konvencije o biološki raznovrstnosti bi bilo treba zbrati in jih v obliki zbirke skupnih stališč zaradi izmenjave izkušenj dati na razpolago javnosti. Poleg tega je nujno vzpostaviti tudi monitoring biotske raznovrstnosti na celotnem območju Alp.
Drug dokument, prav tako v obliki tez, predlaga bodoča prednostna področja, ki bi jih namenili raziskovanju biotske raznovrstnosti.
Vir in nadaljnje informacije na spletnem naslovu: www.eurac.edu/Org/AlpineEnvironment/Ufoplan (de)