Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Novice

Simpozij o ledenikih in spremembah podnebja

20.11.2003 / Francesco Pastorelli
V letošnjem sušnem obdobju zaradi taljenja alpskih ledenikov sicer ni prišlo do večjih težav zaradi pomanjkanja vode v rekah. Vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo v prihodnje, če bodo zaradi podnebnih sprememb izginile večje vodne rezerve v večnem ledu, in katere odločitve morajo zato sprejeti države, da bodo lahko zmanjšale emisije toplogrednih plinov?
Da bi bilo mogoče poglobljeno razpravljati o teh vprašanjih, bo CIPRA-Italija 4. decembra 2003 skupaj z glaciološkimi društvi na milanski državni univerzi organizirala simpozij o zmanjševanju obsega ledenikov v Alpah. Prireditev bo potekala v sklopu 9. konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (COP9), ki bo od 1. do 12. decembra 2003 v Milanu. Konference se bodo udeležili predstavniki 188 držav podpisnic Konvencije iz Ria ter predstavniki številnih nevladnih organizacij.
Več informacij na spletnem naslovu: www.cipra.org/sl/alpmedia/novosti, informacije o usklajevanju dejavnosti italijanskih NVO na področju preprečevanja podnebnih sprememb: www.cop9italia.org (it/en)