Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Dejavnosti CIPRE

02.10.2014

I-LivAlps

Image caption:

Ena od prednostnih nalog CIPRE je spodbujanje zanimanja in znanja ljudi v Alpah ter sposobnosti njihovega delovanja. Aktivna udeležba mladih v odločevalskih procesih je ena od možnosti za krepitev vloge in sposobnosti prihodnjih odločevalcev. S projektom I-LivAlps: LivingLabs with young people in the Alps želi CIPRA International mladim zagotoviti priložnost, da skupaj s predstavniki CIPRE International in strokovnjaki razvijejo strokovno znanje o štirih izbranih področjih delovanja. Uvod v projekt je bila delavnica na začetku leta, na kateri si je lahko okoli 50 prebivalcev Alp v lihtenštajnski občini Schaan izmenjalo izkušnje s področja prostorskega urejanja in zasnovalo trajnostne ideje za prihodnji razvoj na tem področju. {več}

GaYA

Image caption:

Namen projekta GaYA je omogočiti intenzivnejše vključevanje mladih v politično življenje. Večina političnih odločevalcev se ne zaveda prednosti neposredne udeležbe mladih v odločevalskih procesih. Nove oblike upravljanja imajo veliko možnosti za sprejemanje trajnostnejših in legitimnih političnih odločitev. Več

youTurn

Image caption:

Cilj novega projekta youTurn je aktivno vključevanje mladih v odločevalske postopke na lokalni ravni, spodbujanje prenosa znanja in krepitev sodelovanja. Več

YAD - Youth Alpine Dialogue

Image caption:

V projektu Youth Alpine Dialogue – Alpski dialog med mladimi sodeluje  13 partnerjev in 36 mladih, starih med 15 in 30 let, iz šestih alpskih držav; natančneje iz Italije, Slovenije, Avstrije, Švice, Francije in Lihtenštajna. Cilj projekta je povezati pobude in ustanove, namenjene mladim, predvsem pa mlade predstavnice in predstavnike različnih kultur in narodnosti, ki izhajajo tudi iz različnih izobraževalnih okolij ter se aktivno vključujejo v procese sooblikovanja prihodnosti na območju Alp. Več

Youth Alpine Express

Image caption:

Tehnološke inovacije same ne morejo biti zadosten ukrep za rešitev problematike zmanjšanja emisij CO2. Svoj način življenja bodo morali spremeniti tudi prebivalci in obiskovalci Alp. Projekt Youth Alpine Express vidi v takih spremembah priložnost za izboljšanje kakovosti življenja, zato je njegov cilj spodbujanje mladih iz vseh alpskih držav k izkustvenemu doživljanju in preizkušanju novih oblik mobilnosti – podnebju prijazni, okoljsko ozaveščeni in premišljeni načini potovanja bodo tako sami postali pustolovščina in obenem ustvarjali nove priložnosti. Več

YPAC

Image caption:

YPAC je angleška kratica za Youth Parliament to the Alpine Convention.  Mladinski parlament Alpske konvencije predstavlja simulacijo delovanja parlamenta z mednarodnim kontekstom. Ustanovljen je bil leta 2006 na Akademski gimnaziji Innsbruck (AGI), na pobudo skupine tamkajšnjih dijakov, dijakinj, učiteljev in učiteljic. Od leta 2012 CIPRA International prevzema vlogo uradne partnerice Mladinskega parlamenta Alpske konvencije. Spodbudili smo proces za izboljšanje komunikacije YPAC z javnostjo in podali pobudo za izvajanje neformalnih izobraževalnih dejavnosti, vzporedno z rednimi sestanki odborov in plenarnimi zasedanji. Več

YSAM

Image caption:

Projekt YSAM – Youth shaping alpine municipalities (Mladi sooblikujejo alpske občine) bo med majem 2014 in oktobrom 2015 povezal sedem vodij programov dela z mladimi, politikov in več kot 20 mladih z območja Alp. Občine, ki bodo sodelovale v projektu, ločijo jezikovne in geografske meje ter različne izkušnje na področju sodelovanja civilne družbe v demokratičnih procesih načrtovanja in odločanja. Več

CYC - Mladinski svet

Image caption:

Prvi Mladinski svet CIPRE, ki ga sestavlja sedem mladih žensk, je bil oblikovan na skupščini delegatov CIPRE v Bolzanu, dne 10. oktobra 2013. Mladinski svet je svetovalno telo organov, vodstva in pisarne CIPRE International. Več

young@lpWeek

Image caption:

CIPRA je na letošnjem Alpskem tednu v Poschiavu v Švici precejšnjo pozornost posvetila mladi generaciji in tako poskušala poiskati odgovor, kako bi lahko organizacije mlade bolje vključevale v svoje delovanje kakor tudi katere metode in oblike načine potrebujemo, da bi omogočili sodelovanje mladih v procesih odločanja? Kako to doseči, so pokazali tudi mladi sami. Na ustvarjalen način so predstavili svoje ideje in vizije, ki so jih izdelali v okviru drugih projektov, npr. pri projektu My Clime-mate ali v okviru Mladinskega parlamenta Alpske konvencije (YPAC). Več

whatsalp youth

Image caption:
(c) Miguel Vicente Martínez Juan.flickr

Mladi večine časa ne preživijo v zaprtih prostorih le v šoli, temveč veliko prostega časa presedijo tudi pred televizijo ali računalnikom. Novi projekt whatsalps youth, ki ga skupaj s CIPRO International in drugimi projektnimi partnerji izvaja Mladinski svet CIPRE, jih zdaj poziva, naj stopijo na prosto. Več