Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Razprave

02.03.2018
Image caption:
© CIPRA

Vrnitev s konfliktnim potencialom

Število velikih zveri v Evropi vnovič narašča. Vrnitev medveda, volka in risa pa prinaša tudi nove izzive. Konflikti so pogosto neizbežni. Ko se živali premikajo, zaidejo tudi na območja, kjer se plenilske vrste pogosto že več kot stoletje ne pojavljajo več. Ljudje pa so pozabili, kako ravnati ob srečanju z njimi. 

Hribovsko kmetijstvo je izpostavljeno mnogim vplivom – proces urbanizacije, odseljevane in globalizacija so le nekateri od njih. Vračanje medveda, volka in luksa za hribovsko kmetijstvo ne predstavlja največji, ampak najbolj izpostavljen izzi. Kmetje bodo morali prilagoditi svoje oblike kmetovanja. Ker se je za ovce, koze in govedo na mnogih krajih uveljavil način reje na prostem in brez nadzora, so živali postale lahek plen za volka, medveda in luksa. Združenja alpskega planinskega gospodarstva si zato prizadevajo za omilitev varstvenega statusa velikih zveri. Vodilno vlogo v teh razpravah ima manjšina, predvsem rejci drobnice, lovci in aktivisti za zaščito živali, politika pa se prilagaja. Potrebno je osveščati in ločiti emocionalno raven od dejanskega stanja.

Preventivni ukrepi namesto odstrela

Emocionalna raven ni v nikakršnem sorazmerju z dejanskim pojavljanjem velikih zveri in škodo, ki jo le-te na rejnih živalih povzročajo. Morebitno uravnavanje populacij velikih zveri mora biti v ustreznem razmerju z dejanskim potencialom škode. Tudi če je izguba za posameznega rejca velika, je z makroekonomskega vidika še vedno zanemarljiva. Od vseh rejnih živali, ki v Švici poginejo poleti, je plenjenje mogoče pripisati velikim plenilcem le v petih odstotkih, v vseh drugih primerih poginejo zaradi neugodnih vremenskih razmer, bolezni ali padca na neprehodnem terenu. 

Prišel je skrajni čas, da vse alpske regije resno obravnavajo to tematiko. Potrebni so načrti upravljanja, programi za varovanje čred drobnice pred napadi in preventivni ukrepi. Predvsem pa se morajo ljudje spet naučiti razločevati, katere so prave in katere dozdevne nevarnosti in kako naj ravnajo pri srečanju z divjimi povratniki.

 

Povezave in nadaljnje informacije: