Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Zmagovalec je MOK

10.04.2014
Image caption:
© miss604 / flickr.com

Mednarodni olimpijski komite (MOK), katerega sedež se od leta 1915 nahaja v Lozani, je organizacija, ki ji je v skladu s švicarsko zakonodajo pripoznana pravna oblika pravna oseba zasebnega prava. MOK nastopa kot skrbnik poletne in zimske olimpijade ter lastnik olimpijskih simbolov in blagovne znamke olimpijskih iger moderne dobe. Olimpijska listina ne vsebuje elaboratov, ki bi se dotikali področja etike ali filozofije športa. Prav nasprotno. Tako olimpijska listina kot pogodba med MOK in mestom, ki gosti vsakokratno olimpijado, natančno opredeljujeta pogoje in zahteve za izbiro gostitelja in za izvedbo tako poletnih kot zimskih olimpijskih iger. Vse se namreč vrti okrog vse večjih vsot denarja. Tako kot Mednarodna nogometna zveza (FIFA) v primeru izbora organizatorja svetovnega prvenstva, tudi MOK od države, ki želi organizirati dogodek svetovnih razsežnosti, izsili oprostitev davčne obveznosti. MOK je namreč, kot že omenjeno, pravna oseba zasebnega prava po švicarski zakonodaji, in torej nič drugega kot globalni koncern, ki se pogaja z državami in organizacijami, kot je OZN, pripoznan pa mu je malodane diplomatski status, ki mu zagotavlja imuniteto pred kazenskopravnimi predpisi in mednarodnimi konvencijami.
Več o zgodovini in dejavnostih MOK ...
(de)


Kandidati, željni olimpijskih iger, pristajajo na kakršnekoli pogoje

Olimpijske igre! – tako se glasijo čarobne besede, ki uročene države in morebitna gostiteljska mesta prepričajo, da že ob sami kandidaturi pristanejo na več kot sporne poslovne prakse MOK, ki voljnost kandidatov za organizacijo olimpijskih iger s pridom izkorišča za predpisovanje pogojev in zahtev, ki jih razumni pogodbeni partnerji, upoštevajoč etična načela in običaje dobrega poslovanja, ne bi ne postavljali ne sprejemali. Kandidatska mesta pogodbo z MOK podpišejo praktično kot pravni predhodnik za potrebe načrtovanja in izvedbe olimpijskih iger ustanovljenega vsakokratnega Organizacijskega odbora olimpijskih iger, kljub temu da jim ob sklenitvi dogovora ni priznan nikakršen vpliv. Organizacijski odbor olimpijskih iger je namreč tisti, ki načrtuje, financira in izvede samo olimpijado. V finančni okvir sodijo stroški za organizacijo in začasno infrastrukturo. Proračun Organizacijskega odbora olimpijskih iger zajema tudi prihodke iz naslova pravic za televizijske prenose, prodaje tržnih pravic, izvajanja klasičnih iger na srečo (loterija), prodaje zbirk priložnostnih kovancev in dotacij, izplačanih s strani MOK. Celotno tveganje obleži na plečih dežele oziroma kantona, države ter gostiteljskega mesta in dotičnih olimpijskih prizorišč. Gostiteljska mesta ostanejo sama tudi z bremenom financiranja in vzdrževanja vseh nepremičnih športnih objektov ter ostale infrastrukture, ki se po koncu olimpijskih iger ne odstrani.
Več o vsebini pogodb MOK ...
(de)


Neetična in nepoštena adhezijska pogodba

Pravni strokovnjaki avstrijske zvezne dežele Salzburg (Solnograška) so pogodbo med MOK in Salzburgom, ki je bila podpisana v okviru kandidature Salzburga za organizacijo ZOI 2014, po temeljiti presoji označili za adhezijsko pogodbo, katere določbe nikakor niso združljive z dobri poslovnimi običaji in poslovno moralo (Axel Doering, predstavnik nemške Družbe za ekološko raziskovanje –Gesellschaft für ökologische Forschung e.V.). Ob podpisu omenjene pogodbe je MOK-u pripoznana pravica do enostranske presoje o deležu čistega dobička iz naslova prodaje tržnih pravic in pravic za televizijske prenose (slednja predstavljata temeljna vira prihodka), ki ga bo namenil vsakokratnemu Organizacijskemu odboru olimpijskih iger. V primeru kršitve pogodbenih določb s strani Organizacijskega odbora olimpijskih iger, je MOK-u nadalje pripoznana pravica, da po lastni presoji zadrži tudi do 25-odstotni delež izplačila iz naslova udeležbe Organizacijskega odbora olimpijskih iger pri dobičku, prigospodarjenem z organizacijo olimpijskih iger. MOK si v skladu z dotično pogodbo pridržuje tudi pravico do enostranskih, vsebinsko neopredeljenih sprememb, kakor tudi pravico do povsem neznanih sprememb tehničnih vodil, priročnikov in drugih zahtev vsakokratnemu Organizacijskemu odboru olimpijskih iger pred podpisom dotične pogodbe. S podpisom pogodbe o organizaciji olimpijskih iger je tako Organizacijski odbor olimpijskih iger prisiljen k upoštevanju slehernih sprememb, ki jih določa MOK. Organizacijski odbor olimpijskih iger lahko v obseg, vsebino, ustroj in konstrukcijo olimpijske infrastrukture ter olimpijske vasi posega le z dovoljenjem MOK. To pomeni, da se Organizacijski odbor olimpijskih iger ob podpisu pogodbe o organizaciji olimpijskih iger z MOK zaveže k nujnem izpolnjevanju vsebine vsakokratne načrtne dokumentacije, predložene ob kandidaturi za organizacijo olimpijskih iger, še pred izvedbo vsakokratne inšpekcijske presoje in izdaje dovoljenj za gradnjo predvidenih olimpijskih objektov.

Vir: www.olympia-nein.ch/go/ioc/index.php (de)