Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Prometne ureditve

29.09.2016
Image caption:
© Frank Schultze/Zeitenspiegel

Kako načrtovati promet?

Kako se ljudje premikamo od točke A do točke B, je odvisno od številnih dejavnikov. Odločilnega pomena pri tem je zagotovo ponudba: če je na voljo kakovostno zgrajena cesta, javnega prevoza pa skorajda ni, bomo dali prednost osebnemu avtomobil. Širša in preglednejša je cesta, hitrejša bo vožnja. A včasih lahko že manjši ukrepi hitrost zmanjšajo in tako pripomorejo k varnosti vseh udeležencev v prometu, torej je razmere mogoče izboljšati brez sprejemanja finančno zahtevnih ukrepov prostorskega načrtovanja, kot je gradnja nove obvoznice ali železniške trase.

Prav tako je priljubljen krožni promet, nekakšen sistem samoorganizirane prednosti. Vozniki postanejo pozorni, ko se spreminja obloga, npr. ko so robni pasovi narejeni iz tlakovcev, kar povzroči optično zožitev. Prirezani robniki pomenijo, da smejo prometno površino, ki je na razpolago, v enaki meri uporabljati vsi udeleženci v prometu, da bi se, denimo, izognili nasproti vozečemu vozilu.

Kolesarjenje je enostavneje, če obstajajo zarisane kolesarske poti, pravila prednostne razvrstitve in kakovostna cestna obloga. Če so na prometnih voziščih urejena pokrita kolesarska postajališča, ki so nadzorovana, so ljudje v večji meri pripravljeni uporabljati javni promet, pa čeprav ta ni v neposredni bližini njihovega doma.

Navedeni primeri so le manjši izbor ukrepov, namenjenih urejanju prometa brez denarnih kazni in plačilnih nalogov. Ne nazadnje je pomembna tudi socialna norma: kar počne moj sosed, je zanimivo tudi zame – le redki si namreč želijo biti drugačni od večine.

> Povezave k temi

shranjeno pod: Verkehr und Infrastruktur