Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Zbirka povezav

04.10.2016

Prostorsko planiranje

 • «Zato prostorsko načrtovanje»: Potujoča razstava ETH Zürich in SIA defriten
 • «DEMOCHANGE»: Projekt o demografskih spremembah v modelnih regijah alpskega prostora www.demochange.org
 • Protokol «Prostorsko načrtovanje in trajnostni razvoj» Alpske konvencije defritslen
 • «Regiosuisse» Znanje in orodja za izvajalske prakse defriten
 • «Zvezni urad za prostorski razvoj CH» Delovno orodje za načrtovalce defrit
 • «ESPON» – Evropski center za spremljanje prostorskega razvoja en
 • «Evropski komite za prostorsko načrtovanje» enfr
 • «Prostorsko načrtovanje v šolah»: učni primeri de
 • «Informacijsko križišče za prostorske načrtovalce» de
 • «Verein Neustart Schweiz» : Urbane soseske de

Infrastruktura in naravni viri

 • «Omrežje podeželjskih območij»: Prostor in tla de
 • «Zato prostorsko načrtovanje»: Sredstva defriten
 • Seidl, Irmi: Prihodnost rabe zemljišč zahteva nove akcijske usmeritve. Esej de
 • «Bodenfreiheit»: Društvo za ohranjanje odprtih prostorov de

Kakovost življenja

 • «Omrežje podeželjskih območij»: Razvoj vasi  de
 • «Zato prostorsko načrtovanje»: Kvaliteta življenja defriten
 • «Protihrupne pregrade»: Stresni faktor hrupa de
 • «alpMonitor»: Cilj kakovostno življenje v Alpah defritsl

Mobilnostno ravnanje

 • «Omrežje podeželjskih območij»: Mobilnost de
 • «Zato prostorsko planiranje»: Mobilnost defriten
 • «alpMonitor»: Naraščajoča mobilnost defritsl
 • «Poročilo o stanju prometa in mobilnosti v Alpah» de, fr,
 • «Statistika vozačev v Avstriji» de
 • «CIPRA Compact»: Promet in podnebne spremembe defritslen
 • «CIPRA Stališča»:Samozadostnosti v prometu defritslen

Participacija

 • «Zato prostorsko planiranje»: Participacija defriten
 • «Priročnik za udeležbo državljanov pri lokalnem načrtovanju v Spodnji Avstriji» de
 • «Glavni načrt za participativni razvoj mesta Dunaj» de
 • Pfefferkorn, Wolfgang et al.: Nove oblike odločanja v prostorskem načrtovanju en
 • Nared Janez et al.: Doseganje trajnostnega prostorskega razvoja v Alpah prek participativnega načrtovanja en
 • «Habitat Italia»: Nove ideje za trajnostno življenje it
 • «Mediation-net»: Postopki mediacije fr
 • «partizipation.at»: Sodelovanje v procesih, Avstrija de
 • «Art of Hosting»:Ureditev konflikta defren
 • «Art of Hosting Vorarlberg»: Ureditev konflikta de
 • «Participedia»: Leksikovn zbirka o participaciji deen

Pokrajina

 • «demochange.at»: Modelne regije na avstrijskem de
 • «Wakkerpreis des Schweizer Heimatschutz» defr
 • «Modelni projekti v Švici»: Razvoj naselij navznoter defrit
 • Rešitev problema prometa s procesom sodelovanja v Alberschwendnu de
 • «Umwelt Gemeinde Service»: Dobri primeri v Spodnji Avstriji de
 • «Razvoj naselij navznoter»: Primer kanton Bern/CH de

Primeri

 • «demochange.at»: Modelne regije na avstrijskem  de
 • «Wakkerpreis des Schweizer Heimatschutz» defr
 • «Modellprojekte in der Schweiz»: Razvoj naselij navznoter defrit
 • Rešitev problema prometa s procesom sodelovanja v Alberschwende de
 • «Umwelt Gemeinde Service»: Dobri primeri v Spodnji Avstriji de
 • «Razvoj naselij navznoter»:Primeri kanton Bern/CH de

CIPRA & prostorsko načrtovanje

 • «Alpe na odru»: št.101 Prostor ni neskončen – Dobro življenje v Alpah temelji na dobrem prostorskem načrtovanju defritsl
 • «alpMonitor»: Prostorsko načrtovanje defritsl
 • «I-LivAlps»: Več prostora za dobro življenje de

Naravne nesreče

 • «Zato prostorsko načrtovanje»: Naravne nesreče defriten
 • «Prostorsko načrtovanje in naravne nesreče Švicarski zvezni urad za okolje» defrit

Ministrstva in agencije