Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Pokrajina in energija

Energetski prehod je nujen: za varstvo podnebja, za zmanjšanje naše porabe neobnovljivih virov ter za učinkovito varstvo narave in biotske raznovrstnosti. Nujna pa sta tudi močno povečanje učinkovitosti in zadostnosti ter zmerni razvoj obnovljivih virov energije.
Image caption:
(c) Walter Perathoner

Trendi in izzivi

Koliko naprav in opreme za proizvodnjo vetrne, vodne, sončne in biomasne energije je treba postaviti za uresničitev energetskega prehoda, na katerih lokacijah? Obstaja nevarnost, da bo gradnja oz. postavitev tovrstne infrastrukture uničila še zadnje odmaknjene in neokrnjene pokrajine ter občutljive ekosisteme na območju Alp, kjer je raba prostora že intenzivna (prim. Razvojno šibkejša in slabše dostopna območja). Z rastjo prometa, čedalje večjim pritiskom poselitve in vse bolj intenzivno rabo prostora v rekreativne namene se povečuje pritisk na pokrajino, floro in favno.

Zahteve

Glede na učinke podnebnih sprememb CIPRA načelno podpira zahtevo po energetskem prehodu, vendar je treba prehod izpeljati tako, da ne bo škodljivo vplival na izjemno naravno okolje, biotsko raznovrstnost in edinstveno alpsko pokrajino. Energetski prehod ne sme postati izgovor za izkoriščanje zadnjih še neokrnjenih naravnih virov v Alpah in s tem povzročanje škode pokrajini. Na prvem mestu mora biti zmanjšanje porabe energije in ločitev porabe energije od družbene in gospodarske rasti.

CIPRA zato zahteva usklajeno načrtovanje, ki definira tako prednostna kakor tudi izključitvena območja. Ker se vplivi energetske infrastrukture, npr. vodna ali vetrna energija, ne ustavijo na državnih mejah, CIPRA ocenjuje, da je nujno potrebno nacionalno načrtovanje ali pa, če je to možno, načrtovanje na vsealpski ravni. Če so pristojnosti nižjih upravnih ravni na področju načrtovanja prostora prevelike, to vodi v neusklajeni razvoj.

Energetska infrastruktura na zavarovanih območjih ne sme škodljivo vplivati na osrednji varstveni namen. Energetsko infrastrukturo je treba povsem opustiti v narodnih parkih, na drugih zavarovanih območjih s strožjim varstvenim režimom, na posebnih območjih varstva za ptice ali območjih, za katera je značilna visoka stopnja divjine. Upoštevati je treba tudi estetski vidik pokrajine in varstvo rekreacijskih območij. Poleg tega ključnega pomena ni le vrednotenje energetske infrastrukture v ožjem smislu, temveč tudi preverjanje, katere infrastrukture so pomembne za gradnjo in razvoj.

Skladno s Protokolom Alpske konvencije o energiji je treba poleg tega na mednarodni ravni uveljaviti za okolje sprejemljivo proizvodnjo, distribucijo in rabo energije ter spodbujati uresničevanje ukrepov za varčno ravnanje z energijo. Prednostna naloga mora vedno biti zmanjšanje porabe s sprejemanjem ukrepov za večjo energetsko učinkovitost in ukrepov za doseganje zadostnosti.

Interaktivna alpska karta

Druge informacije