Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Dosjeji

Vetrna energija v Alpah

Vetrne elektrarne prihodnosti kot značilen element krajine Foto: ÖAV - Oddelek za prost. plan. in varstvo narave; fotomontaža: P. Bonato, Oddelek za prost. plan. in varstvo narave

Zaradi zaskrbljenosti, ki se je pojavila ob segrevanju ozraČja z vsemi njegovimi posledicami, katerega vzrok so v največji meri emisije CO2, ki se sproščajo pri izgorevanju fosilnih goriv, se je mnenje prebivalstva glede fosilnih goriv že pred časom spremenilo. Poleg tega je prišlo do sprememb tudi v gospodarstvu: zaradi padajočih cen nafte so imeli doslej obnovljivi viri energije kaj malo možnosti, da bi se uveljavili, a ponudba obnovljivih virov energije postaja v zadnjem času cenovno vedno ugodnejša Z vidika ekonomičnosti prednjači energija vetra. Trenutno so cene nafte visoke in vse kaže, da se bo tak razvoj nadaljeval tudi v prihodnje. Ne glede na izčrpanost virov pa nafta ne more biti tisti energent, na katerega lahko računamo v prihodnosti. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.
Veter, ki prinaša spremembe - Poročilo — 287Kb
Zaradi zaskrbljenosti, ki se je pojavila ob segrevanju ozracja z vsemi njegovimi posledicami, katerega vzrok so v najvecji meri emisije CO2, ki se sprošcajo pri izgorevanju fosilnih goriv, se je mnenje prebivalstva glede fosilnih goriv že pred casom spremenilo.<br/>Poleg tega je prišlo do sprememb tudi v gospodarstvu: zaradi padajocih cen nafte so imeli doslej obnovljivi viri energije kaj malo možnosti, da bi se uveljavili, a ponudba obnovljivih virov energije postaja v zadnjem casu cenovno vedno ugodnejša Z vidika ekonomicnosti prednjaci energija vetra.