Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Dosjeji

Podnebne spremembe

08.01.2009
Osnovno poročilo Podnebne spremembe in Alpe prinaša pregled razmer na področju vplivov podnebnih sprememb v Alpah in morebitnih rešitev za njihovo zmanjšanje. Poročilo je bilo napisano leta 2002, vendar pa se je od takrat dalje na tem področju marsikaj spremenilo: poglobilo se je poznavanje problematike podnebnih sprememb, uresničeni pa so bili tudi številni ukrepi za zmanjšanje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Nadaljnje informacije, kot so publikacije, novice in povezave, se vsebinsko stalno obnavljajo, prenovljena izdaja osnovnega poročila bo izšla konec leta 2010. V okviru projekta cc.alps - mislimo korak naprej je CIPRA za različna področja, kot so urejanje prostora, energija, turizem itd., pripravila osnovne dokumente, ki prinašajo pregled ukrepov za zmanjšanje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v Alpah na posameznem področju. Osnovno poročilo Podnebne spremembe in Alpe si je mogoče presneti s te strani. Vsbinska poročila o podnebnih spremembah pa so objavljena na: www.cipra.org/sl/cc.alps/rezultati/compacts Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.
Skipiste
Image caption:
Zlasti nižje ležeča smučišča so se zaradi pomanjkanja snega znašla v hudi stiski. © www.oekologische-forschung.de