Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

CIPRA Švica

Image caption:

Alpsko znanje pod eno streho

Švica je alpska država par excellence. Predalpski svet in Alpe pokrivajo okoli 60 odstotkov površine države, tukaj živi okoli 20 odstotkov vseh prebivalcev. Alpe so sestavni del švicarske identitete, kar je mogoče povezovati s t. i. mitom nastanka švicarske države v 13. stoletju na območju centralne Švice, za katero je značilen močan alpski značaj. Alpe so nato vnovič stopile v središče pozornosti s pojavom turizma pred 150 leti, odkrila pa jih je tudi politika, ki si je prizadevala za razvoj gorskega območja, podporo gospodarski dejavnosti in varstvo Alp.

Od takrat dalje ostaja politika gorskih območij prednostna naloga, čeprav se je gospodarski razvoj uveljavil predvsem na območju Švicarske planote in v mestih. Alpski prostor pa ni homogen prostor: neokrnjena naravna pokrajina nad gozdno mejo, raznolike kulturne pokrajine, kjer je svoj pečat pustilo kmetijstvo, alpska turistična središča in urbana območja v dolinah – vse to sestavlja bogato pestrost na izredno omejenem prostoru.

Skupek alpskega znanja

CIPRA Švica je bila ustanovljena leta 1997 na pobudo CIPRE International in švicarskih okoljskih in alpskih organizacij, dejavnih na področju varstva Alp. Po zaslugi širokega razpona stališč posameznih predstavnikov članskih organizacij razpolaga CIPRA Švica v vlogi nacionalne krovne organizacije z raznolikim znanjem s področja alpske politike in tega tudi združuje. Posveča se obravnavi medsektorskih vprašanj alpske politike, denimo vprašanju Alpske konvencije, makroregionalne strategije za Alpe, turizem ali regionalne politike ipd., zato ta tudi spadajo k njenim ključnim kompetencam.

CIPRA Švica se osredotoča na ključna vprašanja, ki jih bo treba v alpskem prostoru reševati tudi v prihodnje, in deluje kot platforma za razpravo med članskimi organizacijami. Tako vsako leto organizira Forum CIPRA, ob mednarodnem dnevu gora pa še javno prireditev na določeno aktualno temo.

Projekti za trajnostni razvoj Alp

CIPRA Švica daje pobude za nacionalne in mednarodne projekte in se vanje vključuje tudi sama. Pri tem gre predvsem za projekte, ki potekajo v sodelovanju s CIPRO International, nacionalnimi odbori CIPRE in članskimi organizacijami, denimo projekti na področju prilagajanja podnebnim spremembam ali sonaravnega turizma. CIPRA Švica želi svojo vlogo partnerice pri projektih na nacionalni in mednarodni ravni krepiti tudi v prihodnje.

 

Ključna dejstva:

Leto ustanovitve: 1997

> Članske organizacije

Kontaktni naslov (sekretariat):
Isabella Helmschrott, direktorica
Birkenweg 61, 3013 Bern
Schweiz
+41 078 267 53 90