Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

 • Pustimo delček gozda pri miru - prepustimo ga naravi, ogroženim vrstam in prihodnjim generacijam

  Ob svetovnem dnevu Zemlje se zavedamo, kako pomembno je varovati naš planet in vse živo na njem. V Sloveniji zaradi velikega deleža gozdnatih površin prevladuje občutek, da nam gre na tem področju dobro, vendar nam bi lahko in nam bo moralo iti še veliko boljše. Partnerji projekta Povezani za gozdove CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, okoljska organizacija Focus in Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) želijo z novo kampanjo za vzpostavitev gozdnih rezervatov manjše velikosti povečati zavedanje o nujnosti vzpostavitve območij, ki so ključna za obstoj številnih živalskih vrst, pestro biodiverziteto in odpornost gozdov na podnebne spremembe. Lastnike gozdov pozivajo, da delček gozda v upravljanje prepustijo naravi, javnost pa vabijo k ogledu simpatičnih kratkih videov o življenju ptic in k podpori pri ozaveščanju.

  Več…

 • Sporočilo za javnost – Otroci želijo hoditi v šolo aktivno! Odrasli jim to lahko omogočimo!

  Ob Svetovnem dnevu zdravja, ki letos poteka pod sloganom “Moje zdravje, moja pravica!” program Aktivno v šolo in zdravo mesto ponovno vabi vse slovenske šole in občine, da spoznajo potovalne navade otrok in na podlagi ugotovitev ukrepajo. Lani jeseni so nekatere šole s pomočjo preproste ankete in platforme Kako hodimo v šolo? že povprašale otroke, na kakšen način so prišli v šolo in kako bi želeli hoditi v šolo, če bi lahko izbirali sami.

  Več…

 • Izgubljamo pomembna območja za ohranjanje najbolj ogroženih prebivalcev gozda

  Organizacije Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije – DOPPS, CIPRA Slovenija in Focus opozarjamo, da v slovenskih gozdovih z namembo dodatnih predelov gozdov za gospodarsko rabo izgubljamo pomembna območja za varstvo najbolj ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. V zadnjih dvajsetih letih smo v Sloveniji samo na območjih Natura 2000 uredili več tisoč kilometrov gozdnih vlak. Potrebovali bi ustrezno mrežo dovolj velikih gozdnih rezervatov, ki bi omogočala dolgoročno ohranitev ogroženih vrst.

  Več…

 • Prihodnost slovenskega gozda – bo gozd zdravnik ali bolnik?

  Polna dvorana na posvetu o vlogi gozdnih ekosistemov v luči podnebnih sprememb je znak, da nam ni vseeno, kaj se dogaja z gozdom in da se s problematiko v Sloveniji ukvarjajo različni deležniki. Prav pomembnost medsektorskega sodelovanja je bil večkrat slišan poudarek na strokovnem posvetu, ki so ga v sredo organizirali okoljska organizacija Focus, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp.

  Več…

 • Mednarodni dan gora - uveljavljanje skromnosti v gorniškem turizmu

  Leta 2002 je generalna skupščina OZN 11. december razglasila za mednarodni dan gora, ki ga obeležujemo od leta 2003. To obeležje opozarja na ekosistemski pomen gora in na potrebo po trajnostnem razvoj gorskih območij, saj so gorska območja ena tistih kopnih območij na planetu, kjer so vplivi modernizacije, urbanizacije in degradacije, med manj izrazitimi, hkrati pa so ta območja pomembna zaradi zagotavljanja številnih ekosistemskih storitev na globalni ravni.

  Več…

 • Neprečiščene odpadne vode z gora iztekajo v vodne vire

  Obisk slovenskih gora je rekorden, marsikateri prostočasni objekt (planinske koče, gostilne, vikendi) pa še vedno nima urejene delujoče ali z zakonodajo usklajene čistilne naprave. Odpadne vode zato pogosto neprečiščene iztekajo v okolje in onesnažujejo vodne vire.

  Več…

 • Odpadne vode s Koče pri Triglavskih jezerih onesnažujejo Dvojno jezero

  Obisk slovenskih gora je rekorden, marsikatera planinska koča pa še vedno nima delujoče čistilne naprave. Odpadne vode zato prosto iztekajo v okolje in onesnažujejo vodne vire. Neodvisno od količin komunalnih odpadnih voda mora lastnik planinskega objekta z njimi ravnati skladno z zakonodajo ter poskrbeti za minimalen možen vpliv na okolje ter naravo.

  Več…

 • Triglavski narodni park potrebuje strokovno, ne političnega vodenja

  Konec novembra je v javnost prišla novica o imenovanju novega direktorja Triglavskega narodnega parka. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak za ta položaj predlaga Tita Potočnika. Kandidatov življenjepis ne vsebuje izkušenj, ki bi odražale strokovno usposobljenost za takšno delovno mesto. Vizija razvoja parka, ki jo je predložil kandidat, je praktično prepis obstoječega Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka.

  Več…

 • Mikrofon podnebju: študenti pogumno komunicirajo podnebne izzive

  Študentje med predavanjem g. Jerneja Stritiha Procesi oblikovanja podnebnih politik in strategij (foto Samo Kham)

  Podnebni cilji Slovenije so jasni, doseči želimo ogljično nevtralnost do leta 2050. Cilj bomo dosegli z ambicioznimi ukrepi, a tveganje za dosego ciljev ostaja. Za uspešno reševanje podnebnih izzivov namreč potrebujemo ustrezno usposobljenost in ozaveščenost (bodočih) odločevalcev, strokovnjakov in posameznikov.

  Več…

 • Gorski svet pod vedno večjimi pritiski

  Ogenj v Alpah je tradicionalni dogodek mednarodne mreže CIPRA. Ogenj, ki je nekoč na vrhovih opozarjal na bližajočo se nevarnost, danes simbolno kliče k soočenju z razvojnimi in okoljskimi problemi v Alpah. Tradicionalno poteka vsako drugo soboto v avgustu. Prvi je bil izveden že l. 1986, v Sloveniji ga imamo od l. 2004. Dogodku se pridružujejo tudi druge naravovarstvene organizacije v Alpah (Društvo za naravo Jalovec, planinska društva).

  Več…