Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Mesta na poti k trajnostni mobilnosti

Ljubljana, 17. september 2010 – V okviru Evropskega tedna mobilnosti je Cipra Slovenija v sodelovanju z Ministrstvom za promet in Ministrstvom za okolje in prostor organizirala dvodnevno konferenco z naslovom Mesta na poti k trajnostni mobilnosti.

Nagovor Ministra za okolje in prostor 

V konferenčni dvorani Ministrstva za promet je 16. in 17. septembra potekala dvodnevna konferenca z naslovom  Mesta na poti k trajnostni mobilnosti. V četrtek so strokovnjaki in odločevalci iz različnih področij, od prostorskih planerjev do okoljašev, predstavili naraščajoč problem prometnega sektorja in negativnih posledic, ki jih generira promet. Konference sta se udeležila tudi predstavnika iz sosednje Avstrije, ki sta osvetlila probleme z mobilnostjo v njihovi državi. Drugi dan konference pa je potekalo delo v dveh skupinah, in sicer »kolesarjenje« in »prostorsko načrtovanje in promet«, program pa sta s svojimi pogledi na trajnostno mobilnost popestrila tudi minister za okolje in prostror g. Žarnič in g. Vlačič iz prometnega ministrstva.

 Nagovor Ministra za promet

»Seznanili smo se z nevarnostmi, ki nam pretijo na področju podnebnih sprememb, če ne bomo začeli že danes zmanjševati izpuste toplogrednih plinov. A medtem, ko se nam pred očmi odvijajo najbolj črni scenariji in ko iščemo potenciale za 80 % znižanje emisij do 2050, še vedno dopuščamo, da se mesta dušijo v prometu in da javni potniški promet nazaduje,« povzema dr. Matej Ogrin, predsednik Cipre Slovenija. »Zanimiva je tudi misel, ki je bila tekom delavnice večkrat omenjena, da bi spremenili način povračilo stroškov prevoza na delo. Če bi to vračilo temeljilo na osnovi priložene mesečne vozovnice ali pa bi šel denar za cenejši in učinkovitejši javni prevoz na delovno mesto, bi le-temu naredili veliko uslugo in bi marsikdo pustil svojega jeklenega konjička kar pred hišo. Vendar, kot smo na terenskem delu konference, tudi psihološki vidik dojemanja mobilnosti Slovencev ni zanemarljiv. Slovencem avto predstavlja svobodo, za katero pa plačujejo visoko ceno. Ker ne vključujemo v ceno potovanj eksternih stroškov prevoza, bodo le-te plačevali naši zanamci,« še dodaja Ogrin.

 

Kot je poudaril minister za promet, dr. Patrik Vlačič, je ministrstvo za promet končno preusmerilo vlaganja iz avtocest na železnice, pot do temeljite obnove železniškega sistema pa bo dolga in finančno zahtevna. Minister za okolje in prostor, dr. Roko Žarnič pa je ob tednu mobilnosti opozoril na vse vidike mobilnosti, tako z vidika mlajših in hendikepiranih skupin, kot tudi z vidika omogočanja prehodov živali preko prometne infrastrukture.

 

»Na konferenci je bil vzpostavljen problem integracije trajnostne mobilnosti v prostorske načrte, predvsem v teoriji. Lahko smo videli, da imamo že v Ljubljana kup novogradenj, namenjenih tako zabavi, trgovini ali bivanju, pri katerih je bila neučinkovita že izbira njihove lokacije. Daleč od postajališč javnega prevoza in čim bližje avtocesti, kot da načrtovalci ne bi vedeli, da se lahko premikamo še na kak drug način, kot z avtomobilom,« je kritičen Ogrin in zaključuje: »Upajmo, da bo Ministrstvo začelo čim prej vlagati v integriran javni prevoz, nevladne organizacije pa se bomo še naprej trudile promovirati trajnostno mobilnost, vendar mora to dvoje mora z roko v roki.«

Ekskurzija