Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Trajnostna mobilnost v šoli

15.04.2017
Projekt Trajnostna mobilnost v šoli to problematiko naslavlja prek občin, šol, šolskega osebja, staršev ter seveda otrok. Za naslavljanje vprašanj mobilnosti v povezavi z osnovnimi šolami so ustrezna enota šolski okoliši, ki pokrivajo vsa naselja v občinah, zato se prek njihovega urejanja v smeri trajnostne mobilnosti lahko celovito preureja promet in prostor tako v mestih kot v manjših naseljih. Namen projekta je občinam in šolam pokazati enostavne in napredne rešitve na poti k trajnostni mobilnosti v okviru šolskih okolišev.
Image caption:


1. Pripravili pregled obstoječih praks, projektov, aktivnosti, publikacij na področju trajnostne mobilnosti v osnovnih šolah.
2. Opozarjali otroke, starše in zaposlene na šoli o pomenu trajnostne mobilnosti, alternativah individualnemu avtomobilskemu prometu in priložnostih, ki jih prinašajo drugačne oblike mobilnosti.
3. Uvajali nove prakse prihoda v šolo, ki spodbujajo pešačenje in kolesarjenje, kot na primer pešbus ali bicivlak, omejujejo možnost parkiranja v neposredni bližini šol, ipd.
4. Prek dveh pilotnih projektov bomo zasnovali konkretne ukrepe za trajnostno prometno ureditev, in sicer v enem mestnem in enem podeželskem/primestnem šolskem okolišu.
5. Prenesli rezultate pilotov ter dobrih praks na druge šolske okoliše.

Projekt nadaljuje logiko projekta Trajnostna mobilnost v praksi, ki so ga partnerice izvajale v letu 2016. Naslavljal je učitelje in ravnatelje, zaposlene na občinah ter širšo javnost. Vsi našteti so ključni deležniki pri delovanju osnovnih šol in so projektu pridobili osnovne informacije in znanja, kako ukrepati v smeri trajnostne mobilnosti. Projekt Trajnostna mobilnost v šoli nadaljuje s konkretizacijo ukrepov na ravni šolskih okolišev.

Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor, koordinira ga Inštitut za politike prostora, partnerji pa so še Cipra Slovenija, društvo Focus in društvo prostoRož. Poteka od septembra 2016 do konca oktobra 2017.