Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Mnenja o posegih

15.04.2014

Hidroelektrarna Moste


CIPRA - Slovenija je v zvezi z načrtovano sanacijo in doinstalacijo Hidroelektrarne Moste na Savi Dolinki, podprla zahtevo Odbora za rešitev Save Dolinke, da naj Vlada Republike Slovenije ustavi postopek sprejemanja lokacijskega načrta. Poseg bi pomenil kršenje Alpske konvencije in sicer protokolov s področja energije, varstva narave in urejanja krajine ter urejanja prostora in trajnostnega razvoja.


Gradnja avtoceste na odseku Vrba-Peračica

Gradnja nepoglobljene jugovzhodne različice avtoceste na omenjenem odseku je v nasprotju s cilji Alpske konvencije, predvsem z naravovarstvenega vidika, pa tudi z vidika ohranjanja identitete alpskega prostora. CIPRA - Slovenija zato nasprotuje izvedbi tega posega in meni, da je potrebno postopek izbora najprimernejše različice vrniti na izhodišče. Pri ponovnem vrednotenju sprejemljivosti različic avtoceste je potrebno dati okoljevarstvenim zahtevam primerno težo.


Načrtovana gradnja gozdne ceste Pusti Rovt-Suha v Planini pod Golico

Načrtovana gradnja omenjene ceste odstopa od določil Alpske konvencije. Načrtovan poseg bi zaradi velikih naklonov in kamninske zgradbe lahko povzročil erozijo in plazenje tal, s tem pa bi bila ogrožena varovalna funkcija gozda. Po ugotovitvah Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj se na območju predvidenega posega mogoče nahajajo tudi ogrožene rastlinske vrste, ki bi bile s posegom še dodatno prizadete. Pred posegom bi bilo zato treba izdelati poročilo o vplivih na okolje, ki bi obravnavalo vse morebitne vplive na okolje, na osnovi katerega bi se bilo mogoče odločiti o sprejemljivosti omenjenega posega.