Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Schaanski memorandum za prihodnost v Alpah

Ker CIPRA ni raziskovalna ali izobraževalna ustanova, temveč nevladna organizacija, se je postavilo vprašanje, kaj rezultati, doseženi v projektni fazi »alpKnow-how«, pomenijo z vidika politik in katere zahteve je mogoče izpeljati iz teh rezultatov. Da bi lahko odgovorili na zastavljeno vprašanje, so se predstavniki CIPRE iz sedmih držav 8. in 9. decembra 2006 zbrali na delavnici v Schaanu v Lihtenštajnu. Rezultat je pričujoči Schaanski memorandum za prihodnost v Alpah, ki vsebuje zahteve in politične sklepe za posamezna navedena področja.

Schaan, 9. december 2006

Prihodnost pripada tistim, ki jo sooblikujejo. V Alpah delujejo številne pobude z več tisoč aktivisti v vlogi snovalcev prihodnosti, a mnogi od njih se ne zavedajo, da iste probleme kot oni sami poskušajo rešiti tudi drugi. Odgovor na to je »Prihodnost v Alpah«, projekt Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA), katerega namen je na celotnem območju Alp zbrati obstoječe strokovno znanje, pridobljeno z izkušnjami, ga urediti in ponuditi tistim, ki ga potrebujejo. Projekt je razdeljen na tri faze: zbiranje oz. popis znanja in dobrih projektov (alpKnowhow), obdelava in posredovanje zbranega znanja (alpService) in uporaba znanja v praksi (alpPerformance).

V projektni fazi alpKnowhow je šest mednarodnih ekspertnih skupin, ki jih sestavlja več kot 40 znanstvenikov, načrtovalcev in praktikov, leto dni zbiralo strokovno znanje za naslednjih šest področij, pomembnih za alpsko območje: 1. ustvarjanje dodane vrednosti na regionalni ravni, 2. socialna kompetenca, 3. velika zavarovana območja, 4. mobilnost, 5. nove oblike odločanja in 6. strategije političnega delovanja.

Rezultati te raziskave so sedaj zbrani v šestih tematskih poročilih in enem sinteznem poročilu, na voljo pa so tudi kot spletna podatkovna banka (http://www.cipra.org/sl/prihodnost-v-alpah) z 240 izvlečki pomembnejših teoretskih del in več kot 160 primeri dobre prakse, ki skupaj tvorijo zbirko znanja za vseh šest vsebinskih sklopov projekta.

CIPRA ni raziskovalna ali izobraževalna ustanova, temveč je nevladna organizacija. Zato se je zanjo postavilo vprašanje, kaj rezultati, doseženi v projektni fazi »alpKnow-how«, pomenijo z vidika politik in katere zahteve je mogoče izpeljati iz teh rezultatov. Da bi lahko odgovorili na zastavljeno vprašanje, so se predstavniki CIPRE iz sedmih držav 8. in 9. decembra 2006 zbrali na delavnici v Schaanu v Lihtenštajnu. Rezultat je pričujoči Schaanski memorandum za prihodnost v Alpah, ki vsebuje zahteve in politične sklepe za posamezna navedena področja.

Poleg vprašanj in odgovorov, ki deloma zadevajo le posamezna vsebinska področja, je CIPRA posvetila svoji zadnji dve letni konferenci horizontalnima temama: odnosu med alpskim mestom in alpskim podeželjem ter podnebnim spremembam na območju Alp. Za obe temi je sprejela tudi resolucijo. Zahteve, ki jih vsebujeta resoluciji, so navedene na koncu tega dokumenta.

Druge teme, s katerimi se je CIPRA intenzivno ukvarjala pri svojem dolgoletnem političnem delovanju in o katerih je v znanstvenoraziskovalni dejavnosti kot tudi v praksi na voljo veliko znanja in izkušenj, denimo na področju tranzitnega prometa, v okviru projekta niso bile obravnavane in zato tudi niso del Memoranduma.

Kot krovna oranizacija, ki predstavlja več kot sto organizacij in inštitucij s celotnega alpskega prostora, se bo CIPRA zavzemala za izvajanje Memoranduma v sodelovanju in soglasju s članskimi organizacijami.