Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Od gora do dolin

Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin

Planinska zveza Slovenije v partnerstvu s Cipro Slovenija izvaja projekt Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin. Njegov glavni namen je izboljšati razumevanje in ozaveščenost o možnostih okoljsko-energetskih izboljšav objektov in njihovega pozitivnega vpliva na kakovost okolja, v katerem živimo. V okviru projekta, ki traja od marca do novembra 2017, potekajo različne aktivnosti, za širšo javnost sta najzanimivejša julijski in septembrski dan odprtih vrat. Projekt sofinancira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.

 

Planinska zveza Slovenije že od leta 2012 izvaja svetovalno pisarno za planinska društva, ki je osredotočena predvsem na področje čiščenja odpadne vode in urejanja pitne vode v planinskih kočah. Objekti, kot so planinske koče, lovske koče, ribiški domovi in podobni, ne dobivajo dodatne pomoči s strani države za okoljsko in energetsko izboljšavo. V veliko primerih imajo lastniki (večinoma so to različne vrste prostovoljnih društev) omejene vire finančnih sredstev za okoljske in energetske posodobitve svojih objektov, včasih pa tudi pomanjkanje znanja o možnostih, saj so nekatere energetske rešitve lahko tudi zelo poceni. Zato želimo s projektom omogočiti boljši dostop do informacij za lastnike takih objektov in v prihodnosti finančne spodbude tudi za te vrste objektov. Tako imajo lastniki objektov, kot so planinske koče, lovski in ribiški domovi in podobno, v času projekta možnost pridobiti brezplačno svetovanje na področjih čiščenja odpadne vode, pitne vode, obnovljivih virov energije in energetske prenove stavb.

 

Za lastnike oz. upravljavce objektov, kot so planinske koče in objekti ostalih prostovoljnih društev ali zvez, bo v okviru projekta septembra 2017 organizirana strokovna ekskurzija na planinsko kočo v Avstriji, kjer si bodo ogledali primer objekta z uspešno izvedenimi okoljsko-energetskimi naložbami. Ob koncu projekta bo z lastniki in upravitelji objektov izvedena tudi delavnica z namenom določitve načinov, kako lahko tako zveze kot država pomagajo lastnikom teh objektov za izvedbo čim več okoljsko-energetskih izboljšav.
Projekt poleg lastnikov in upravljavcev objektov nagovarja tudi širšo javnost. Dnevi odprtih vrat tako ne bodo namenjeni zgolj lastnikom in upraviteljem objektov, kot so planinske koče, ampak širši javnosti. Saj so določene rešitve podobne tudi v gospodinjstvih ali ostalih objektih. Za širšo javnost bomo pripravili tudi informativno-osveščevalne publikacije.

Dodatno pozornost bomo namenili tudi mladim, da spoznajo tako vplive objektov, kot so planinske koče, na naravno okolje kot možne rešitve, kako te vplive čim bolj zmanjšati. Na demonstracijske planinske koče bodo organizirani strokovni izleti za osnovnošolce in mladino.
Dušan Prašnikar, PZS

Uspešne okoljske naložbe na dnevih odprtih vrat planinskih koč

Številne slovenske planinske koče so že izvedle raznovrstne energetske in okoljske naložbe, ki v veliki meri zmanjšujejo negativne vplive teh objektov na okolje.

V okviru projekta Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin bodo nekatere uspešne naložbe predstavili tudi na dneh odprtih vrat, ki bosta 15. julija in 16. septembra na Domu na Menini planini, Domžalskem domu na Mali planini in Koči na Planini pri Jezeru.