Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

ClimAlp

20.06.2004
CIPRA Slovenija v prizadevanjih k udejanjanju Kjotskega protokola pričenja v sodelovanju s CIPRO International kampanjo za gradnjo energetsko varčnih stavb ter za oplemenitenje lesno predelovalne verige.

Gradnja energetsko varčnih hiš, ki namesto 20 in več litrov kurilnega olja porabijo manj kot 4 litre tega goriva na kvadratni meter bivalne površine, je eden od načinov, kako zmanjšati porabo fosilnih goriv. Uporaba lesa, ne le kot goriva, pač pa tudi kot kakovostnega gradbenega materiala, pa lahko predstavlja nov razvojni dejavnik v mnogih slovenskih regijah, ki jih vse bolj prerašča gozd. Kampanja je nadaljevanje projekta Climalp , ki ga je v letu 2004 začela CIPRA International in se mu je pridružila tudi CIPRA Slovenija. Trenutno smo v fazi iskanja partnerjev v Sloveniji, oddali smo tudi ponudbo na razpis za promocijo ozaveščevalnih dogodkov s področja trajnostne rabe energije in uporabe obnovljivih virov energije.

Poleg vsebine ideje nas je za projekt navdušilo tudi dejstvo, da je gradnja in bivanje v takih stavbah v alpskih regijah vsakdanje dejstvo in da so tudi cenovno te zgradbe že konkurenčne klasičnim.

POSVET ENERGETSKO VARČNA GRADNJA JAVNIH STAVB

26.10.2006. Danes je še vedno razširjeno mnenje, da je varčevanje z energijo povezano z odrekanji in izgubo bivalnega udobja. Energetsko učinkovita gradnja pa dokazuje ravno nasprotno; varčevnje z energijo je velika pridobitev tako za kakovostno bivanje kot za prihranek pri denarju. CIPRA International je tako zbrala obsežno gradivo o področju energetsko varčne gradnje, CIPRA Slovenija pa želi znanje in izkušnje projekta CLIMALP prenesti tudi v slovenski prostor. 26. oktobra smo tako pripravili posvet o energetsko varčni gradnji javnih in večstanovanjskih stavb.

Glede na to, da se je v zadnjem času v Sloveniji tematika energetsko varčne gradnje pojavljala večinoma na področju enodružinskih oziroma stanovanjskih hiš, smo se odločili, da se na posvetu osredotočimo na področje javnih in večstanovanjskih stavb, ker pri nas ta tip gradnje še ni razširjen. Želeli smo predvsem informirati predstavnike občin oziroma potencialne investitorje v javne objekte, kakšne so prednosti in priložnosti energetsko varčne gradnje in sanacije, kaj to pomeni z vidika investicije, v kolikšnem času se le-ta povrne ter kakšne so možnosti sofinanciranja za projekte energetsko varčne gradnje.

Na posvetu so predavali predstavniki Gradbenega inštituta Zavoda za raziskavo materialov in konstrukcij ter energetski svetovalec iz VITRE Cerknica.