Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Omrežje zavarovanih območij

V Alpah obstaja okoli 300 zavarovanih območij s skupno površino dobrih 25.000 km². To obsega 15 % površine alpskega prostora. Povezovanje zavarovanih območij je pomemben cilj Alpske konvencije. Omrežje je bilo ustanovljeno na peti Alpski konferenci leta 1998.

Omrežje zavarovanih območij v Alpah združuje 56 narodnih, naravnih in regionalnih parkov, naravovarstvenih območij in biosferskih rezervatov. Član omrežja je tudi naš edini narodni park - Triglavski narodni park.

Najpomembnejše naloge omrežja so poleg varstva in upravljanja:
• razvoj urejenega turizma v skladu z ohranitvijo naravnih in kulturnih dobrin ter krajevnim gospodarskim razvojem,

• podpiranje gorskega kmetijstva v povezavi z ohranitvijo raznovrstnega živalskega in rastlinskega sveta,

• informiranje prebivalstva o pomenu narave in kulture v Alpah, o potrebi njihove ohranitve in projektih, ki se izvajajo.