Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Omrežje občin Povezanost v Alpah

15.04.2014
Uresničevanje Alpske konvencije na krajevni ravni se je leta 1996 poskusno začelo v 27 občinah. Iste občine so leta 1997 v okviru letne konference CIPRA - International ustanovile združenje alpskih občin: Omrežje občin - Povezanost v Alpah.

Omrežje sta skupaj vzpostavila CIPRA - International in Inštitut za raziskovanje Alp Garmisch-Partenkirchen. Danes je v združenju že 110 občin, iz Slovenije so članice Bovec, Bohinj in Kranjska Gora, ki tudi skrbi za delovanje omrežja v Sloveniji.

Občine se združujejo v Omrežje občin zato:

• da pridobijo certifikat okolju prijazne občine,

• ker je omogočena izmenjava izkušenj in znanja med občinami v Alpah, povezovanje županov in strokovnih skupin ter skupno izvajanje projektov,

• ker iz skupnega programa izhajajo posamezni projekti, ki imajo možnost kandidiranja za finančna sredstva iz mednarodnih skladov.

Osnovni cilji delovanja so zagotavljanje stalnega preverjanja in dopolnjevanja okoljske politike, okoljevarstveno osveščanje krajevnega prebivalstva in stalna izmenjava izkušenj in sodelovanje z občinami, članicami Omrežja občin in vsemi alpskimi občinami.

Povezanost temelji na sodelovanju občinskih organov in strokovnjakov. V začetni fazi oblikujejo občine delovno skupino s petimi do osmimi člani z različnih področij. Od podpori in nasvetih vodstva projekta izberejo dve področji delovanja, ki jima občina na začetku namenja posebno pozornost. S pomočjo vprašalnikov raziščejo trenutno stanje izbranega področja delovanja. Konkretni projekti določajo smernice za prihodnji razvoj občine.

Več informacij dobite tukaj.