Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Ogenj v Alpah 2014

15.04.2014

Ohranjanje biotske pestrosti in tradicije pašništva

Planina Velo polje je ena od najvišje ležečih živih planin v Triglavskem narodnem parku in predstavlja izjemno kulturno in naravno krajino. Širše pašno območje planine zajema Veliko in Malo polje ter planino pod Mišelj vrhom. Planina se lahko pohvali z več stoletno tradicijo visokogorske paše ter izdelave sira in skute. Planina je dostopna le peš. Pašne površine so ves čas izpostavljene naravni sukcesiji zaraščanja z grmovno in drevesno vegetacijo, saj se planina nahaja na zgornji gozdni meji.

Zaradi upadanja števila živine v zadnjih desetletjih ter tudi manjšega števila ljudi (pastirjev, pastiric, majeric ter majerjev), ki so pomenili dodatno delovno silo, se je planina mestoma zarasla. Namen vsakoletne akcije odstranjevanja zarasti je pomoč tradicionalnemu pašništvu na nedostopnih planinah, ki je zaradi izjemne kulturne dediščine pomemben segment edinstvenosti našega edinega narodnega parka. Akcijo so peto leto zapored izvedli prostovoljci CIPRE Slovenija, naravovarstveni nadzorniki TNP ter predstavniki agrarne skupnosti.