Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

GozdNega

Alpski sistem podnebnih ciljev 2050 za protokol Gorski gozd izpostavlja štiri ključne cilje, vsi pa so povezani z zdravstvenim stanjem gozda in prilagodljivostjo gozda na podnebne spremembe preko mnogoterih funkcij, ki jih gozdovi imajo. Za doseganje teh ciljev moramo z gozdovi trajnostno in sonaravno gospodariti za kar so odgovorni lastniki gozdov. V Sloveniji je visok delež neaktivnih lastnikov gozdov, ki s svojim neaktivnim gospodarjenjem zmanjšujejo odpornost gozda in povečujejo ranljivost prostora, ki je tako bolj dovzeten za naravne nevarnosti in manj odporen na podnebne spremembe.

Pahernikovi gozdovi, ©Jurij Diaci

S projektom GozdNega želimo problem neaktivnih lastnikov osvetliti tako med samimi lastniki gozdov kot tudi širši javnosti ter ob strokovni podpori interdisciplinarne-fokusne skupine najti mogoče rešitve. Oblikovati bomo inovativen model upravljanja z gozdovi, kjer bomo lastnike gozda izobrazili o negi gozda s poudarjeno socialno funkcijo ter okoljskih, družbenih in ekonomskih priložnostih takšnega vidika. Opravili bomo več pogovorov s strokovnjaki. Organizirali bomo posvet in oblikovali priporočila za izvajanje ciljev gorski gozd, namenjena strokovni in širši javnosti, novinarjem in odločevalcem ter kot ključno komunikacijsko aktivnost projekta organizirali dogodek Ogenj v Alpah, namenjen mladim.

Partnerji: Združenje gozdarskih društev Slovenije - sekcija Prosilva, Javni zavod Triglavski narodni park, Posoški razvojni center

Trajanje projekta: januar - oktober 2020

Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor RS   

Izhodišča:

Podnebno nevtralne in podnebno odporne Alpe 2050

Alpski sistem podnebnih ciljev 2050

 

Aktivnosti:

- izdelava elaborata in priprava treh infografik

- intervjuji s strokovnjaki: Nevenka Bogataj, Jože Prah, Andrej Verlič

- oblikovanje strokovnega zavezništva in vzpostavitev interdisciplinarne - fokusne skupine

- organizacija in izvedba strokovne ekskurzije v Pahernikove gozdove

- izvedba inovativnega tečaja nege gozda s poudarjeno socialno funkcijo

- oblikovanje inovativnega modela upravljanja z gozdovi "Aktiven in opolnomočen lastnik - negovan in podnebno odporen gozd s socialno funkcijo"

- organizacija in izvedba mednarodnega dogodka Ogenj v Alpah 2020

- organizacija in izvedba posveta Mnogotere funkcije gozdov v luči podnebnih sprememb

- oblikovanje priporočil za izvajanje ciljev gorski gozd (Sistem alpskih podnebnih ciljev 2050), namenjena strokovni in širši javnosti, novinarjem in odločevalcem