Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Iniciativa za ekološki kontinuum

[Projekt zaključen]

Iniciativa za ekološki kontinuum

Image caption:

Vizija je naslednja: čisto vseeno je, ali ris ali tamariska – stanje ohranjenosti vseh živalskih in rastlinskih vrst, ki predstavljajo pestro alpsko naravo, je ugodno, njihovi habitati so med seboj povezani. To je model „ekološkega kontinuuma“, za katerega se zavzemajo Mreža zavarovanih območij v Alpah (ALPARC), CIPRA ter Mednarodni znanstveni odbor za raziskovanje Alp (ISCAR) .

Partnerji v okviru Iniciative za ekološki kontinuum so neodvisni od časovnega izvajanja projekta in političnih odločitev. Položili so pomembne temelje in vzpostavili skupen okvir na vsealpski ravni. Ljudje lahko na lokalni ravni prispevajo k ohranitvi ali ponovni vzpostavitvi povezav med habitati živali in rastlin.

Partnerji Iniciative za ekološki kontinuum so delovali zlasti na naslednjih treh področjih:

  • spodbujanje in spremljanje: platforma Alpske konvencije za ekološko povezanost in projekt ECONNECT sta nastala prav zaradi prizadevanj Iniciative za ekološki kontinuum, izbrane so bile tudi pilotne regije kot dobri primeri izvajanja ukrepov  ;
  • posredovanje strokovnega znanja in izkušnje: na vsealpski ravni usklajena metoda, seznam potencialnih ukrepov povezovanja habitatov, baza podatkov s publikacijami in informacijami o strokovnjakih in projektih pomagajo predstavnikom zavarovanih območij, upravam in okoljskim organizacijam pri izvajanju povezovalnih ukrepov;
  • ustvarjanje zavesti: nosilce političnih odločitev prepričajo o pomenu habitatov, povezanih na vsealpski ravni, in pripravijo ljudi, da tudi sami prispevajo k povezovanju habitatov.

Več o ekoloških omrežjih v Alpah si preberite na spletni strani Iniciative.