Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Okolju prijazne in energetsko učinkovite Terme Snovik

03.04.2008
Terme Snovik so že od začetka delovanja imele jasno vizijo - zgraditi terme, ki bodo okolju in obiskovalcem prijazne ter energetsko učinkovite. Že pri samem načrtovanju smo vključili različne strokovne inštitucije, ki so podale svoja stališča, kako naj postavimo in gradimo objekte v neokrnjeni snoviški dolini s poudarkom koriščenja termalne zdravilne vode. S sprejetim prostorskim planom so začrtane razvojne možnosti družbe in to predvsem z okoljskega in tudi finančnega vidika za območje 23,6 ha

Podroben opis posameznih projektov boste našli tukaj...

Kraj, kjer se ukrep izvaja: turizem, skrba z energijo, varstvo narave, izobraževanje
Področje: Osrednjeslovenska regija Začetek: 25.01.2002
Trajanje: neomejeno
Kontaktna oseba: Irena Sovinšek, Terme Snovik - Kamnik d.o.o. (Kontaktni naslov)

Snovik

Cilji

S projektom Term Snovik smo dosegli koriščenje večdesetletij poznane zdravilne termalne vode. Do sedaj smo zagotovili cca 30 novih delovnih mest in posredno še preko 50 delovnih mest. Družba v celotnem obdobju delovanja uspešno finančno posluje ter po fazah realizira zastavljene cilje. Z uporabo obnovljivih virov energije smo si zmanjšali strošek energije za ogrevanje v letu 2007 za 28 % kljub povečanju obsega poslovanja za 36 %. Podeljen nam je bil prvim v Sloveniji evropski znak - znak za okolje, EU Marjetica za turistične namestitve, razglašeni smo bili za energetsko najbolj učinkovito podjetje v letu 2008. Z navedenimi ukrepi ne uporabljamo fosilnih goriv in smo zmanjšali izpust CO2 v zrak za cca 305 ton letno. Na prvem natečaju za energetsko učinkovito stavbo smo prejeli prvo nagrado za apartmajsko naselje Term Snovik. V projekt smo vključili tudi prebivalce vasi Snovik, ki imajo vgrajene samovgradne sončne sprejemnike ter nam zagotavljajo biomaso za kotlovnico.

Dejavnosti

Pri načrtovanju in izgradnji Term Snovik smo upoštevali najsodobnejše tehnične dosežke v smislu energetske učinkovitosti ter okoljske prijaznosti. Zato smo uporabljali kvalitetne materiale z ustreznimi certifikati. Izgradnjo smo izvajali fazno, zato smo tudi pri vseh fazah upoštevali energetske ukrepe in to preverjali tudi z termovizijo. Na samam začetku izgradnje smo postavili biološko čistilno napravo, kotlovnico na utekočinjen naftni plin, kot osnovni energent ogrevanja, ki sedaj služi kot rezerva, oziroma za pokrivanje konic. Ko smo zgradili zunanje bazene, restavracijo, savne in prostore za terapije smo postavili sistem vakumskih sončnih kolektorjev ter toplotni črpalki voda-voda in zrak-voda. Ob zaključku izgradnje apartmajskega naselja smo postavili kotlovnico na biomaso. Apartmajsko naselje deluje tudi po sistemu inteligentne sobe. Za nadaljevanje razvoja, oziroma izgradnje novih objektov pa načrtujemo tudi namestitev fotovoltaike in povečanje kotlovnice s kogeneracijo.

Rezultati

Dosedanji ukrepi so prinesli neposredne finančne učinke v smislu zmanjšanja stroškov obratovanja, bistveno zmanjšanje vpliva na okolje in to na zrak, kakor tudi na vodo. S tem smo si pridobili tudi certifikate ISO 9001 in ISO 14001 in v nadaljevanju eko cerfikat - EU Marjetica, kar je izredno dobro marektinško orodje za promoviranje mladih, najvišje ležečih term v naročju Kamniško Savinjsih Alp. S tem smo pridobili tudi možnost, da kot primer dobre prakse to predstavljamo na različnih državnih forumih. Uspešno pa tudi tržimo naše seminarske kapacitete, kjer laični in strokovni javnosti predstavljamo teoretične in praktične primere dobre prakse sistema delovanja obnovljivih virov energije. Organizirano je bilo že večje število delavnic in naravoslovnih dnevov na temo obnovljivih virov energije, kjer jim lahko pokažemo toplotne črplake, vakumske sončne kolektorje, kotlovnico na biomaso in v neposredni bližini delovanje male hidroelektrarne ter delovanje biološke čistilne naprave.

Nosilka/nosilec ukrepa

Družba Terme Snovik obratuje od 25.januarja 2002. V tem obdobju je zagotovila celovito ponudbo tako na wellness programu kjer ima preko 1000 m2 vodnih površin notranjih in zunanjih bazenov, atraktiven savna center, različne terapije, restavracijo za bazenske in zunanje goste, več salonov za organizacijo seminarjev in delavnic ter 371 ležišč v apartmajih in dvoposteljnih sobah kategorije 4 zvezdic.

Utemeljitev Žirije

Terme Snovik prisegajo na moderne tehnologije. Stavbe so odlično izolirane, standard energijskega razreda A je samoumeven. Oskrba z energijo temelji na vakuumskih sončnih kolektorjih, toplotnih črpalkah ter kotlovnici na biomaso, ki jo zagotavlja lokalno prebivalstvo. Terme med drugim uporabljajo tudi biološko čistilno napravo.
S svojimi prizadevanji so Terme Snovik ne samo zmanjšale svoj ekološki odtis, temveč so hkrati prihranile precej stroškov. V zadnjem letu se je obseg poslovanja Term povečal za 36 %, medtem ko so se stroški ogrevanja zmanjšali za 28 %. Obenem se je izpust CO2 zmanjšal za 300 ton.
Uspeh izvedenih ukrepov se kaže tudi v tem, da so Terme Snovik že postale primer dobre prakse, katerega si želi ogledati mnogo ljudi. Tak projekt – odlično premišljen in dosledno izveden – je za Slovenijo nekaj posebnega. (Bruno Abegg, University of Zürich/CH)