Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Načrt razvoja mobilnosti v podjetju (PDE)

03.04.2008
Z lastnim načrtom razvoja mobilnosti grenobelsko podjetje STMicroelectronics pri zaposlenih spodbuja uporabo alternativnih prevoznih sredstev namesto osebnih avtomobilov. Ukrep velja za prevoze na delovno mesto in službene poti zaposlenih. Sprejeti so bili in se še sprejemajo dolgoročni ukrepi, s katerimi naj bi še razširili uporabo javnih prevoznih sredstev, vožnjo s kolesom, v voznih skupnosti in z okolju prijaznimi vozili.

Podroben opis posameznih projektov boste našli tukaj...

Kraj, kjer se ukrep izvaja: promet in mobilnost, izobraževanje, oskrba z energijo
Področje: Isère (FR)
Trajanje: Neprekinjeno od 20.9.2000 dalje
Kontaktna oseba: Pascale Poblet
STMicroelectronics Grenoble, (Kontaktni naslov)

PDE

Cilji

Skupni cilj je do leta 2012 doseči 70 % delež zaposlenih, ki za vožnjo na delo ne uporabljajo osebnega avtomobila (oz. se z avtomobilom ne vozijo sami). S tem so povezani naslednji trije cilji:  
– okoljski cilj: 5 % zmanjšanje izpustov CO2 na letni ravni zaradi vožnje zaposlenih v podjetju ST Grenoble na delo in z dela;
– ekonomski cilj: omejitev rabe javnih (cestnih) in zasebnih površin, tako da bi bilo število parkirnih mest za osebna vozila omejeno, pozneje celo zmanjšano;
– socialni cilj: izboljšanje pogojev mobilnosti in zmanjšanje stresnih dejavnikov za zaposlene, tako da se jim za prevoz na delo in z njega omogoči uporaba koles ali javnih prevoznih sredstev ter lokalne (izmenične) in linijske prevoze z avtobusom za službene poti.

Dejavnosti

Glede na izbiro alternativnega prevoznega sredstva so predvideni naslednji ukrepi:
– javna prevozna sredstva: povračilo za uporabo sredstva javnega prevoza v višini do 80 % cene;
– mesečne vozovnice (za mestne in primestne ter regionalne vlake);
– individualno svetovanje pri izbiri prometnega sredstva in ponudbi javnega krajevnega potniškega prometa;
– kolesa: kdor se odloči za vožnjo s kolesom, prejme kolesarski varnostni komplet, v katerem so: jopič z odsevniki, čelada, svetleči trakovi, komplet svetilk (običajen ali z indukcijo brez baterij), dežno pregrinjalo, razpršilo za krpanje zračnic, dežne galoše in večnamenski nahrbtnik;
– vozovnica za več voženj z avtobusom, v primeru slabega vremena ali poškodbe je možen prestop s kolesa na javno prevozno sredstvo;
– trije brezplačni servisi na leto v prostorih podjetja;
– dodatek za nabavo kolesa z električnim pogonom;
– vozne skupnosti: rezervirana parkirna mesta v bližini podjetja;
– posredovanje pri oblikovanju voznih skupnostih.
Pripravljene bodo še druge spodbude.

Rezultati (prihranek izpustov CO2)

Ocenjujemo, da se je delež zaposlenih, ki uporabljajo alternativna prevozna sredstva in je leta 1999 znašal 15–20 %, povečal na 55 % v letu 2008, kar pomeni, da znaša letni prihranek izpustov CO2 več kot 1000 ton. Nova parkirna mesta zato niso bila potrebna in vsi, ki sodelujejo pri našem projektu, cenijo pozitivne strani alternativnega prevoza (rekreacija pri kolesarjenju, sprostitev med vožnjo z javnimi prevoznimi sredstvi). Pri projektu sodeluje več kot 1200 zaposlenih: na delo se s kolesom pripelje več kot 350 oseb, okoli 900 zaposlenih pa uporablja javna prevozna sredstva oziroma se na delo pripelje v t.i. vozni skupnosti. Pogosto se zgodi, da za vozne skupnosti parkirnih prostorov zmanjka, zato bomo morali spremeniti interni načrt, poskrbeti za večje število parkirnih mest za kolesa in urediti dodatne prhe.

Nosilka/nosilec ukrepa

Podjetje STMicroelectronics deluje na področju razvoja, proizvodnje in trženja mikroelektronskih komponent za številne proizvode (telefonska in avtomobilska industrija, mikroinformatika, multimedija). Naš obrat v Grenoblu z več kot 2400 zaposlenimi, od katerih je 80 % inženirjev in drugih vodilnih kadrov, je zadolžen za zasnovo, razvoj in industrijski inženiring.

Utemeljitev Žirije

The company mobility management project run by STMicroelectronics of Grenoble is targeted at employees’ choices for travel to and from work. The goal of the project is to increase the share of employees who do not use their cars to get to work to 70% by 2012. ... More

Slike

PDE
STMicroelectronics
(© STMicroelectronics Grenoble)

Podelitev nagrad
(© CIPRA)