Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Prenos znanja na temo sobivanja človeka in volka na območju Alp

Prenos znanja na področju sobivanja človeka in volka na območju Alp Vračanje velikih zveri v alpski prostor botruje vse večjim konfliktom med najrazličnejšimi akterji. V osrčju razprav je prav volk, ki predstavlja najštevilčnejšo vrsto velikih zveri, tako imenovanih povratnikov v svoje izvorno, sicer naravno okolje. Volk, kot čezmejni selivec in kultivator pokrajine, že od pradavnine spremlja in odmevno vpliva na razvoj družbenih in kulturnih procesov. Mednarodna organizacija za zaščito Alp CIPRA International si je v sklopu predmetnega projekta zadala nalogo spodbuditi izmenjavo različnih izkušenj, pogledov in praks na temo sobivanja človeka in volka ter zbiranje, vrednotenje in posredovanje slednjih po celotnem območju Alp.

Pojem sobivanja se umeva kot skupek obojestranskih procesov prilagajanja med obema vrstama. Volk sledi strategijam, ki mu omogočajo preživetje v naravnemu okolju, ki ga obvladuje človek, medtem ko slednji razvija strategije, s katerimi bi vpričo vrnitve volka na območje Alp lahko uspešno sledil svoji družbeni in kulturni praksi ter zagotavljal donosnost dejavnosti (planšarstvo, ovčjereja, turizem ipd.), ki temeljijo na njej. 

Cilji: Ustvarjanje pregleda nad dejavnostmi in strategijami v okviru sobivanja človeka in volka v polpreteklosti.  Opredelitev najpomembnejših izkušenj in spoznanj. Opredelitev družbenih, gospodarskih, političnih in ekoloških izzivov, s katerimi bi se bilo v prihodnosti treba poglobljeno soočiti.  Opredelitev vrzeli, katerim ponekod doslej ni bilo namenjene dovolj pozornosti. 

Metoda: Izvedenih bo okrog 40 intervjujev s prebivalkami in prebivalci vseh alpskih držav, ki imajo dolgoletne izkušnje s sobivanjem z volkom.   V omenjenih intervjujih bodo obravnavana naslednja področja: gospodarstvo, politika in uprava, planšarstvo, ovčjereja, živinoreja, lov in skrb za divjad (praktični vidiki). Projektni partnerji bodo skušali zajeti vse ravni političnega odločanja (lokalna, regionalna in državna – upoštevajoč omejitve v vsakokratni državi).

Trajanje projekta: Februar 2020 – februar 2021

Projektni partnerji: CIPRA International, CIPRA Italija, CIPRA Nemčija in CIPRA Francija.

Rezultati: Poročilo z ugotovitvami in priporočili za delovanje, relevantnimi za alpski prostor, predvsem pa za območja, kjer se volk v danem trenutku pospešeno širi in ustaljuje. 

Spoznanja, ki bodo izšla iz pričujočega pripravljalnega projekta, bodo predstavljala podlago za praktični projekt, namenjen spodbujanju in podpiranju uveljavljanja in čezmejnega prenosa konkretnih, združljivih ter uspešnih strategij za mirno in neškodljivo sobivanja človeka in volka. 

Financiranje: Projekt finančno podpirajo nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost ter švicarski fundaciji Temperatio in Unaterra.

 

Kontakt

Marion Ebster,
vodja projekta
Email:

Financiranje

Interaktivna alpska karta