Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Ponovni zagon alpskega turizma

(c) jacob ode_pixabay

"Ponovni zagon alpskega turizma" združuje ključne akterje v turizmu z namenom, da bi sodelovali v razpravi o boju proti podnebnim spremembam in trajnostnem razvoju v turizmu.

Turizem, ena najpomembnejših gospodarskih panog in pomemben vir za preživetje ljudi v številnih alpskih regijah, je zaradi koronske krize v kratkem času doživel bliskovit upad, vse bolj opazne pa so tudi posledice podnebne krize.

Projekt Ponovni zagon alpskega turizma (Reset Alpentourismus) ponu ja v aktualni razpravi o prihodnosti turizma kritičen razmislek o omenjeni temi, obenem pa združuje ključne akterje v turizmu z namenom, da bi sodelovali v razpravi o boju proti podnebnim spremembam in trajnostnem razvoju v turizmu. Tovrstna izmenjava informacij in izkušenj naj bi pripomogla k spremembam, ki na območju Alp nakazujejo usmeritev k udejanjanju trajnostnega, podnebju prijaznega in odpornega turizma, ki bo deležen podpore celovito zasnovanih instrumentov pomoči.

Sredstva za izvajanje projekta je zagotovilo Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMU).

Projektno obdobje: 2020 – 2021

Kontakt

Jakob Dietachmair
Vodja projektov CIPRA International

Wolfgang Pfefferkorn
Vodja projektov CIPRA International