Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Living Labs

Projekt Living Labs/Živi laboratoriji med seboj povezuje ljudi, ki pripadajo različnim generacijam in prihajajo iz različnih alpskih držav, ter zagotavlja skupen razvoj procesnega in strokovnega znanja. Skladno z namenom projekta je uporabljen participativni pristop, ki temelji na načelih soustvarjanja med mladimi talenti, starimi od 18 do 30 let, okoljskimi nevladnimi organizacijami, civilno družbo in politiki. Udeleženci tega medgeneracijskega projekta se zavzemajo za udejanjanje trajnostnega razvoja v Alpah na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Za prihodnost, kakršno si želimo, je pomembno, da si že danes postavimo prave razvojne usmeritve in spregovorimo o tem, kako je mogoče trajnostno uporabljati razpoložljive naravne vire.

Turizem in kakovost življenja‘ ter ‚pokrajina‘ sta ključni temi, ki bosta deležni poglobljene obravnave v okviru dveh delavnic z mednarodno udeležbo. Nacionalna predstavništva CIPRE bodo skupaj z mladimi oblikovala ideje in aktivnosti na to temo in jih nato udejanjila v svojih državah. Namen projekta Living Labs/Živi laboratoriji je medsebojno povezovanje, v okviru katerega bo projekt pripomogel k večji privlačnosti alpskih regij za mlado generacijo. Večje vključevanje mladih bo omogočilo uresničevanje novih idej in ukrepov, prek tega pa bo zagotovljeno tudi spodbujanje socialnih inovacij in trajnostnega razvoja v Alpah.

Projekt Living Labs/Živi laboratoriji je nasledil projekt I-LivAlps in bo trajal dve leti. Izvajanje projekta sofinancirajo program Evropske unije ERASMUS+, fundacija Natum Stiftung in podjetje Ivoclar Vivadent AG.

Delavnici

1. mednarodna delavnica: 25. maj 2018, Bled/Slovenija. Krepitev timskega dela in prvi brainstorming o dejavnostih na ravni posameznih držav v okviru uvodnega srečanja. Tema delavnice je obsegala problematiko turističnih destinacij in trga dela, ključno vprašanje pri tem pa je bilo, s katerimi ukrepi je mogoče spodbuditi privlačnost delovnih mest v turistični panogi.

2. mednarodna delavnica: 20. - 22. september 2019, Schaan, Liechtenstein. Deljenje izkušenj iz aktivnosti na nacionalni ravni, oblikovanje stališč za belo knjigo na temo pokrajine. Izhodišča: pogajanje - procesi in instrumenti, kmetijstvo in pokrajina, področja z omejeno infrastrukturo, skupne dobrine.

Slike - 1. mednarodna delavnica

Slike - 2. mednarodna delavnica

Predstavitev

Kontakt

Manon Wallenberger
CIPRA International

Program delavnice "Pokrajina"

Program — 462Kb
Druga in zadnja delavnica projekta Living Labs poteka na temo pokrajine, 20.-22. Septembra 2019 v Lihtenštajnu.

Druge informacije