Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Constructive Alps

(c) L. Henriod

Švica in Lihtenštajn že četrtič razpisujeta natečaj za mednarodno arhitekturno nagrado »Constructive Alps«.  Natečaj je namenjen iskanju primerov trajnostne gradnje oziroma obnove objektov vseh kategorij, ki celovito uresničujejo načela trajnostne arhitekture v Alpah.

Nov oziroma prenovljen objekt mora ustrezati tako potrebam uporabnic oziroma uporabnikov kot tudi gospodarskim in tehničnim merilom v skladu z načeli trajnostnosti. Natečaj je namenjen iskanju projektov gradnje in prenove, kjer se estetika prepleta z načeli trajnostnosti v alpskem prostoru. Tokrat že četrti natečaj za mednarodno arhitekturno nagrado »Constructive Alps« predstavlja prispevek Švice in Lihtenštajna k uresničevanju vodil Alpske konvencije (glej okvirček) in Akcijskega načrta za podnebje v Alpah. Natečaj bo potekal pod okriljem Švicarskega zveznega urada za prostorski razvoj (ARE).

Trajnostni projekti gradnje oziroma prenove v Alpah so podvrženi raznovrstnim zahtevam. Pomembni vidiki so denimo povezanost objektov z javnim prometom, način oskrbe s toplotno in z električno energijo, uporabljeni gradbeni materiali, vplivi objektov na krajino, arhitektonska kakovost ter umestitev objektov v prostorski, (lokalno-) družbeni in kulturni kontekst. Ne preseneča torej, da merila za ocenjevanje natečajnih projektov upoštevajo tudi pomen objekta za lokalno okolje ter vpliv objekta na kakovost bivanja uporabnikov in uporabnic.

> www.constructivealps.net

Predstavitve

Follow us

« Constructive Alps »

Švicarska konfederacija in Kneževina Lihtenštajn skupaj podeljujeta mednarodno arhitekturno nagrado za trajnostno gradnjo in prenovo v Alpah Constructive Alps. Univerza v Lihtenštajnu nudi strokovno pomoč žiriji pri ocenjevanju gradbenih projektov. Mednarodna komisija za zaščito Alp (CIPRA International) zagotavlja tehnično in organizacijsko podporo pri izvedbi natečaja.

www.constructivealps.net