Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Bon Appetit!

13.01.2023
Z njive na krožnik se glasi geslo projekta Bon Appetit!, v okviru katerega mladi obdelujejo zemljo, pridelujejo oz. predelujejo in okušajo domače kmetijske pridelke in izdelke, obiskujejo kmetije v domači regiji, obenem pa sami izkusijo, kako lahko hrana na njihovem krožniku zaznamuje pokrajino okoli njih.
Image caption:
© Caroline Begle, CIPRA International

Današnji svetovni prehranski sistem je odgovoren za približno 37 odstotkov svetovnih emisij CO2. Da bi okrepili varovanje okolja in podnebja, zagotavljanje bolj trajnostne pridelave hrane in rabe kmetijskih zemljišč ne bo dovolj, poskrbeti moramo predvsem za to, da bo v večji meri trajnostno naravnana tudi naša potrošnja. Eden od razlogov za potratno in pogosto malomarno uporabo hrane je, da nismo povezani z njeno proizvodnjo. To poskuša spremeniti projekt Bon Appetit!, v okviru katerega se mladi iz Lihtenštajna in Francije seznanjajo z ravnanjem z živili ter spoznavajo vpliv prehranskega sistema na planet in podnebju prijazen način prehranjevanja. Mladi sami pridelujejo zelenjavo, skupaj pripravljajo jedi in jih preizkušajo. Pri tem iščejo ustrezne trajnostne rešitve in ideje, ugotavljajo, kje lahko sami dosežejo spremembe, in si izmenjujejo informacije in izkušnje z drugimi udeleženci, ki prihajajo iz različnih držav.

Cilji projekta

  • Mladi udeleženci z območja Alp spoznajo strukture, povezave in kompleksnost našega prehranskega sistema (proizvodnja, predelava, potrošnja) ter razumejo učinke na okolje, podnebne spremembe in družbo;
  • spoznajo, katere so drugačne možnosti za okolju, podnebju in družbi prijaznejšo prehrano, ter razvijajo lastne ideje, ki jih uresničujejo na lokalni ravni;
  • pridelujejo in predelujejo lastno hrano, kuhajo in jedo skupaj, s tem pa neposredno v praksi pridobijo nova znanja in lastne izkušnje ter vzpostavijo povezanost med prehranjevanjem in pokrajino;
  • udeleženci projekta in sodelujoče organizacije si izkušnje in znanje izmenjujejo s posamezniki, ki prihajajo iz različnih držav (Francija, Lihtenštajn), regij (južne in severne Alpe), kultur (pridelava, kulinarika) in socialnega okolja, tako pa odkrivajo skupne značilnosti in se učijo iz medsebojnih razlik.

Projektne aktivnosti

1.1.-31.8.2023: 14 delavnic za mlade iz Lihtenštajna in Francije

28.1.–2.2.2023: začetek izvedbe projekta in izobraževalni obiski na delovnem mestu (job shadowing) v Lihtenštajnu

28.6.–5.7.2023: mednarodno srečanje mladih v Lihtenštajnu

jesen 2023: lihtenštajnski izobraževalni obiski v Franciji

Umetniški projekt Kunst.land.schaft

Izvajanje projekta Bon Appetit! spremljata v umetniškem pogledu Eliane Schädler in Adam Vogt. Z mladimi prirejata likovne delavnice, rezultate pa grafično beležita na velikem zemljevidu. Izvajanje aktivnosti sta finančno podprla lihtenštajnski fundaciji Kulturstiftung Liechtenstein in Stiftung Lebenswertes Liechtenstein.

Trajanje projekta:

januar 2023 – avgust 2024

Projektni partnerji:

Projektni jeziki:

nemščina, francoščina, angleščina

Kontaktna oseba

Manon Wallenberger
CIPRA International

Projekt v okviru

Image caption:

Druge informacije