Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

BeeAware!

Projekt BeeAware! želi alpske občine spodbuditi k sprejemanju ukrepov za varstvo in zaščito medonosnih in divjih čebel ter njihovega življenjskega okolja. Čebele so odvisne od neokrnjene biotske raznovrstnosti. Različnim vrstam čebel preživetje zagotavljajo različne rastline, raznovrstna gnezditvena območja in raznolika napajališča. Celovito varstvo čebel zatorej temelji na ohranjanju, izboljšanju in širjenju habitatov teh nepogrešljivih opraševalcev.

Alpske občine za zaščito čebel

Čebele ne ohranjajo le biotske raznovrstnosti, marveč skrbijo tudi raznolikost na naših jedilnih mizah. Intenzivno kmetovanje, uporaba pesticidov in umetnih gnojil, pridelava monokultur in vse večja izraba tal ogrožajo čebele in odmevno prispevajo k njihovemu masovnemu poginjanju širom sveta.

Projekt BeeAware! bo potekal v 25 pilotskih občinah na območju alpskega prostora. Vsaka od sodelujočih občin bo pred začetkom projektnih dejavnosti prejela t. i. sveženj orodij za zaščito čebel, ki zajema vrsto ukrepov, napotkov za ozaveščanje prebivalstva in dokumentov z navodili za izvajanje ciljnih dejavnosti. Ob tem bo deležna tudi podpore svetovalcev in svetovalk ter strokovnjakov in strokovnjakinj.

Projekt BeeAware! bodo spremljale obsežne komunikacijske dejavnosti, osredotočene na vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov z javnostjo. Ob ozaveščanju javnosti o pomenu čebel tako za naravo kot za človeka, bo pozornost usmerjena tudi na objavljanje projektnih vsebin in izsledkov. Ukrepi in metode, razviti v v okviru projekta, bodo širše dostopni, s čimer si načrtovalci projekta prizadevajo k varstvu čebel spodbuditi tudi druge alpske občine in regije.

BeeAware! predstavlja kooperacijski projekt Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA), omrežja občin »Povezanost v Alpah« in društva »Alpsko mesto leta«, sofinanciran s strani Sklada za zaščito živali in Nemškega zveznega ministrstva za okolje, varovanje narave in jedrsko varnost (BMU).

Projektno obdobje: 2018 - 2021

Kontakt:
Marion Ebster
Vodja projektov CIPRA International

beeaware.blog

beeaware.blog

Na podlagi sklepa nemškega parlamenta, ki ga financira:

V sodelovanju z:

Interaktivna alpska karta