Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Alps2030

15.09.2020
Alpsko naravo in družbo ogrožajo podnebne spremembe, vse večja poraba naravnih virov in težave, povezane z odpadki. Skoraj vse države sveta so se zato zavezale k uresničevanju 17 ciljev trajnostnega razvoja (sustainable development goals – SDG), s tem pa k oblikovanju globalnega trajnostnega razvoja v vseh treh razsežnostih, tj. ekonomski, socialni in okoljski.
Image caption:
(c) Manca Velkavrh

Udejanjanju trajnostnega razvoja je namenjeno tudi sodelovanje mladinskih in okoljskih organizacij z občinami iz različnih alpskih držav, v okviru katerega potekata izmenjava pobud in predlogov ter spodbujanje mladih h krepitvi medsebojnega sodelovanja na celotnem območju Alp. Ti skupaj oblikujejo ideje, s katerimi želijo spremeniti socialne in tudi gospodarske prakse. Projekt Alps2030 bo tako pripomogel k ozaveščanju in udejanjanju trajnostnih ciljev na lokalni ravni.

Namen projekta Alps2030 je spodbujati izmenjavo prek meja alpskega loka in podpirati udeležbo mladih na lokalni ravni. Mladi so ključ do trajnostne prihodnosti: so državljani in bodoči politiki. Procesa participacije in krepitve moči se pogosto začneta z majhnimi koraki: mladi izvajajo lastne projekte v domačih občinah in pri tem v praksi spoznavajo, kako uresničevati projektne ideje in dajati pobude za spremembe. V projektu bo tako vsaka skupina mladih izvajala lokalni projekt, ki je zanje pomemben in se navezuje na cilje trajnostnega razvoja.

Dvoletni projekt Alps2030 je nadaljevanje projekta Local.

Projektni partnerji       

CIPRA International (vodstvo) / Lihtenštajn, društvo Alpsko mesto leta / Nemčija, fundacija Offene Jugendarbeit Schaan, Planken in Eschen / Lihtenštajn, občini Tolmin in Idrija/ Slovenija, Belluno / Italija, Chamonix / Francija

Obdobje trajanja projekta: oktober 2020 – september 2022

Mednarodni dogodki:

  • 9.12. 2020: uvodni sestanek v okviru Alpskega tedna 2020
  • 20.-22.8.2021: Glasbeni festival Planken/LI
  • 17.-19.3.2022: prireditev ob zaključku projekta, Belluno/IT

Financiranje projekta:

Image caption:

Kontakt

Christina Thanner
CIPRA International

Druge informacije