Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

alpMonitor

Na sledi spremembam

Spremembe se ne zgodijo kar čez noč. Spremembe se v naše življenje prikradejo in dokler ne uvidimo, kaj se pravzaprav dogaja, je procesa spreminjanja največkrat že konec, mi pa smo postavljeni pred izvršena dejstva.

S projektom alpMonitor želi CIPRA pravočasno opozoriti tako na spremembe v Alpah, kot na priložnosti in izzive, ki iz sprememb izhajajo. Pri tem se zaveda, da lahko boljše odločitve sprejemajo le tisti, ki so dobro obveščeni. Najpomembnejši cilj pri tem je ohraniti kakovost življenja v Alpah in tudi prihodnjim generacijam omogočiti, da bodo živele kakovostno. K temu sodita tudi neporušeno naravno ravnovesje in neokrnjena pokrajina. Z mislijo na zastavljeni cilj je CIPRA v sodelovanju s strokovnjaki določila posamezna tematska polja, pri izvajanju projekta pa upošteva tako načelo zadostnosti, kakor tudi solidarnost kot ključni element in zahteva udeležbo javnosti v postopkih sprejemanja odločitev.

Na Alpe vpliva pet svetovnih trendov: to so podnebne spremembe, naraščajoča mobilnost, demografske spremembe in segmentacija gospodarstva, spremlja pa jih hiter proces mediatizacije vseh naših dejanj. Iz tega izhaja pet področij delovanja, ki kažejo smer trajnostnega razvoja v Alpah: turizem, odnos med naravo in človekom, socialne inovacije, prebivanje in zaposlitev ter nove oblike prostorskega načrtovanja v smislu instrumenta, ki usklajuje vsa področja.

> Sporočilo za medije

 

Ilustracija: Johannes Gautier

S finančno podporo

Image caption:

Interaktivna alpska karta

Image caption:

Predstavitve

Image caption:
Image caption:
Image caption:
Image caption: