Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Dosjeji

Energijsko samozadostne regije

25.10.2010
Energijsko samozadostne regije

Pričujoči dosje v zbirki CIPRA compact prinaša pregled energijsko samozadostnih regij v Alpah. V drugem poglavju so osrednji cilji CIPRE povzeti v njeni zahtevi, ki se glasi: Alpe morajo postati energijsko samozadostne! Tretjemu poglavju, ki podrobneje pojasnjuje pojem energijska samozadostnost, sledi povzetek najpogostejših argumentov, ki govorijo v prid vzpostavitvi energijsko samozadostne regije. Peto poglavje je posvečeno posameznim elementom, mrežam in strukturam procesa energijske samozadostnosti. Predstavljena je vsebina regionalnih energetskih konceptov in našteti dejavniki uspešnosti, ki pospešujejo razvoj energijskih regij. Sklepnim ugotovitvam v šestem poglavju sledi predstavitev primerov dobre prakse z alpskega območja (tri podeželske regije, urbana pobuda iz Bolzana in večja regija Vorarlberg). V zadnjem, osmem poglavju so zbrane nadaljnje informacije z navedbo strokovne literature in spletnih povezav. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več...

Prostorsko načrtovanje in podnebne spremembe

02.09.2010
Prostorsko načrtovanje in podnebne spremembe

Pričujoči CIPRA compact ponuja pregled različnih ukrepov s področja prostorskega načrtovanja, ki se na območju Alp izvajajo za varstvo podnebja ter za prilagajanje na podnebne spremembe. Prostorsko načrtovanje lahko s pomočjo svojih instrumentov pripomore k varovanju ponorov toplogrednih plinov kot so mokrišča in gozdovi, k zagotavljanju varstva tekočih voda in k zagotavljanju površin za izrabo obnovljivih virov energije. Pomembno je, da se odločitve glede prostorskih in poselitvenih struktur iz lokalne ravni prenesejo na regionalno. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več...

Promet in podnebne spremembe

02.09.2010
Promet in podnebne spremembe

Pričujoči CIPRA compact ponuja pregled različnih ukrepov s področja prometa, ki se na območju Alp izvajajo za varstvo podnebja ter za prilagajanje na podnebne spremembe. V publikaciji CIPRA poudari eno svojih osnovnih sporočil: brez spremembe prometnih navad ne bomo dosegli zastavljenih podnebnih ciljev! Po eni stani mora postati prevoz težkoh tovornih vozil ob upoštevanju eksternih stroškov občutno dražji, po drugi stani pa se morajo spodbujati okolju prijazne oblike mobilnosti. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več...

Gradnja ter sanacija in podnebne spremembe

15.12.2009
Gradnja ter sanacija in podnebne spremembe

Pričujoči CIPRA compact ponuja pregled različnih ukrepov gradnje in sanacije stavb, ki se na območju Alp izvajajo za varstvo podnebja ter za prilagajanje na podnebne spremembe. V publikaciji CIPRA poudari eno svojih osnovnih sporočil: sancacija stavb predstavlja izjemni prispevek k varstvu podnebja. Pri novogradnjah se mora uvesti obveznost upoštevanja pasivnega standarda. Hiša prihodnosti bo energijo celo sama proizvajala! Zanimive projekte na to temo najdete na http://www.cipra.org/sl/cc.alps/rezultati/ukrepi Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več...

Varstvo narave in podnebne spremembe

01.09.2011
Varstvo narave in podnebne spremembe

Pričujoči CIPRA compact ponuja pregled naravovarstvenih ukrepov, ki se na območju Alp izvajajo za varstvo podnebja ter za prilagajanje na podnebne spremembe. Z renaturiranjem mokrišč, trajnostnim gospodarjenjem z gozdovi, revitaliziranjem rek in vzpostavljanjem ekoloških koridorjev med habitati varstvo narave pomembno prispeva k varstvu podnebja. Poleg tega varstvo narave povečuje ekološko vrednost življenjskih prostorov ter ščiti ljudi pred naravnimi nesrečami. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več...

Energija in podnebne spremembe

14.02.2012
Energija in podnebne spremembe

Pričujoči CIPRA compact ponuja pregled ukrepov s področja energetike, ki se na območju Alp izvajajo za varstvo podnebja ter za prilagajanje na podnebne spremembe. Compact predstavlja porabo energije na območju Alp in njeno zagotavljanje z vidika različnik nacionalnih in regionalnih strategij za varstvo podnebja in prilagajanja na podnebne spremembe. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več...

Gradnja počitniških stanovanj v Alpah

14.12.2008
Gradnja počitniških stanovanj v Alpah

Gradnja počitniških stanovanj je pogosto tisto področje. Problematiko je zelo dobro povzel župan ene od francoskih turističnih občin: "Številne od naših turističnih občin danes ne živijo več od turizma, temveč od gradbeništva". Vprašanje, ali bosta take razmere v dolgoročnem pogledu lahko prenesla tudi pokrajina in regionalno gospodarstvo, ostaja neodgovorjeno. V pričujočem dokumentu se zato lotevamo problematike gradnje počitniških stanovanj, želimo pa tudi predstaviti ustrezne rešitve zanjo. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več...

Zimski športi

11.02.2010
Zimski športi

Dosje se posveča alpskim zimskim športom. Izšel je samo v nemškem jeziku. Osnovno poročilo opisuje aktualne trende v zimskih športih na območju Alp ter njihove gospodarske učinke. Pri tem izstopajo gesla, kot so fun tourismus, povečanje zmogljivosti, umetni sneg in odpiranje novih smučišč. Pomembna zaključna misel bi se lahko torej glasila takole: v času, ko je število smučarjev vse manjše in so podnebne spremembe vse obsežnejše, bodo dolgoročno preživeli in uspeli ohraniti svojo neodvisnost samo tisti turistični kraji na območju Alp, ki bodo naravo in krajino razumeli kot najpomembnejšo naložbo ter razvili alternative k enostranskemu smučarskemu turizmu. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več...

Čas viharjev v gorskih gozdovih

15.03.2008
Čas viharjev v gorskih gozdovih

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so veliko pozornosti zbudili štirje viharji, ki so pustošili v alpskih državah. Vivian in Wiebke sta divjala februarja 1990, Lothar in Martin decembra 1999. Posledice so bile uničujoče, nenavadno pa je bilo tudi dejstvo, da so si eden za drugim sledili v zelo kratkem času. Osnovno poročilo novega dosjeja, ki je izšlo samo v nemškem jeziku, prinaša pregled nad razsežnostmi in vzroki za škodo v gozdu, ki jo povzroči taka naravna ujma, kakor tudi nad ravnanjem s površinami, na katerih je besnel vihar, glede na različne interese rabe. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več...

Sodobna Arhitektura v Alpah

11.02.2010
Sodobna Arhitektura v Alpah

Značilen alpski način gradnje se že od nekdaj ravna po potrebah prebivalcev, po nujnosti preživetja. Gre za arhitekturno smer, ki jo narekujejo omejitve in posebnosti pokrajinskih območij. Stare stavbe, ki veljajo danes za značilne, tradicionalne, niso rezultat odločitev ljudi, temveč posledica življenjske nujnosti. Različna naselja, hiše, hlevi, verski objekti in dopolnilne stavbe torej niso bili zgrajeni skladno s posebnimi arhitekturnimi stilnimi smermi kakor tudi ne na podlagi osebnih predstav, temveč je bilo treba pri njihovi graditvi slediti zavezujočim kriterijem in se opirati na nujno potrebno ravnotežje. Ali potemtakem v Alpah obstaja sodobna arhitektura? Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, si moramo najprej zastaviti naslednji vprašanji: kaj pomeni "sodobno" v arhitekturi? Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več...