Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Zadetki iskanja

117 prispevkov, ki ustrezajo kriteriju iskanja
Filtriraj zadetke
Tip prispevka

Novi prispevki odUrejeno po pomembnost · datum (najprej najnovejši) · v abecednem redu
Akcijski načrt za podnebje v Alpah
Akcijski načrt, ki ga je potrdila ministrska deklaracija v Alpbachu, se opira na skupno angažiranje držav alpskega loka v okviru krovne konvencije o podnebnih spremembah in Kyotskega protokola. Vključen je v trenutne razprave o celovitem okoljskem dogovoru o delovanju "po letu 2012" in pri tem upošteva obveze, ki jih je v tej smeri sprejela Evropska unija. Njegov cilj je preseči ta splošni okvir in predlagati konkretne ukrepe, specifične za Alpe, pri čemer bi na področju blažitve in prilagajanja dajali prednost tistim tematikam in ukrepom, ki bi lahko bili predmet regionalnega sodelovanja v okviru Alpske konvencije in ob upoštevanju že začetih aktivnosti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
Ki se nahaja v Stališča
Resolucija: Varstvo podnebja in strategije prilagajanja na podnebne spremembe
Alpski prostor je izjemno mocno izpostavljen globalnim podnebnim spremembam, ki so tudi posledica clovekovega delovanja. Alpe so bolj kot drugi ekosistemi obcutljive na napovedane spremembe, kot so porast povprecnih temperatur, pogostejši ekstremni vremenski dogodki, suša v toplem obdobju leta ali taljenje ledenikov. CIPRA meni, da sodijo podnebne spremembe k najvecjim izzivom 21. stoletja, zato Evropsko unijo, organe Alpske konvencije, vse alpske države, zvezne dežele, regije, kantone ter druge državne in nedržavne organizacije poziva k vecjim prizadevanjem za varstvo podnebja, z namenom zmanjšanja ucinkov tople grede; oblikovanju trajnostnih strategij za obvladovanje vedno hujših posledic spremenjenega podnebja.
Ki se nahaja v Stališča
Poziv: Varstvo podnebja zdaj!
Poziv alpskih občin svojim prebivalcem in udeležencem COP 21
Ki se nahaja v Stališča
Intenzivirati sodelovanje pri varstvu pred naravnimi nesrečami
Kot so sklenili štirje okoljski ministri z nemškega jezikovnega področja na letošnjem srečanju v Potsdamu v Nemčiji, bodo Avstrija, Lihtenštajn, Nemčija in Švica še okrepili sodelovanje na področju varstva pred naravnimi nesrečami na območju Alp.
Ki se nahaja v Novice
Evropsko priznanje delovanju Zveze za podnebje na lokalni ravni
"Zveza evropskih mest za podnebje z indigenimi ljudstvi deževnih gozdov" vabi vsa evropska mesta, občine in okraje k sodelovanju na natečaju "Climate Star 2004".
Ki se nahaja v Novice
Kjotski protokol ratificirali v vseh alpskih državah
3. decembra 2004 je Kjotski protokol ratificiral tudi Lihtenštajn, kar pomeni, da so se h količinskemu zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v ciljnem obdobju 2008-2012 glede na raven iz leta 1990 zavezale vse alpske države.
Ki se nahaja v Novice
Trgovanje z emisijami naj bi zagotovilo zimske olimpijske igre brez emisij
S pomočjo programa HECTOR (Heritage Climate Torino), ki so ga začeli izvajati leta 2004, želijo v italijanskem Torinu v času zimskih olimpijskih iger do največje možne mere zmanjšati emisije toplogrednih plinov.
Ki se nahaja v Novice
Hiše brez ogrevanja? Prava malenkost!
Že Sokrat naj bi dejal, da je v idealni hiši pozimi toplo, poleti pa hladno. Da je to v današnjem času uresničljivo tudi brez uporabe klasičnih sistemov za ogrevanje, dokazuje pričujoča publikacija CIPRE International, ki prikazuje prednosti uporabe domačega lesa kot goriva in gradbenega materiala.
Ki se nahaja v Novice
Dvig temperature na Bavarskem - ukrepi za varstvo podnebja
Predstavniki bavarskega okoljskega, gospodarskega, kmetijskega in notranjega ministrstva ter predstavniki Zveze za varstvo narave (Bund Naturschutz) so dosegli soglasje o sprejemu?? vrste konkretnih ukrepov za varstvo podnebja, s pomočjo katerih bodo izvajali program zveze za varstvo podnebja, ki je nastala leta 2004.
Ki se nahaja v Novice
Švica: Davos pripravlja celovito bilanco CO2 na krajevni ravni
Občina Davos v Švici namerava v okviru skupnega projekta z inštituti Zvezne politehnike (ETH) ugotoviti, kolikšne količine CO2, ki škodljivo vpliva na podnebje, se v ozračje sprostijo na območju Davosa.
Ki se nahaja v Novice