Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Primeri dobre prakse

Postanek v Langeneggu

© http://www.langenegg.at/

Izdelava skupnega koncepta za vzpostavitev in oblikovanje nove podobe krajevnega središča in za to potrebnega dodatnega prostora, pri čemer naj v čim širšem obsegu sodelujejo prebivalci, društva in nosilci političnih odločitev.

Cilj

- Okolju prijazna gradnja, ki upošteva smernice iz ekološkega gradbenega vodnika (Ökoleitfaden Bau).
- Ustvarjanje dodane vrednosti z uporabo surovin in delovne sile iz domače regije, inovativen način upravljanja kavarne kot prispevek k storitvenim dejavnostim na lokalni ravni.
- Večnamenska stavba s prostori za igro, namenjenimi otrokom, in prostori za otroke iz otroškega vrtca ter glasbenemu društvu in mladini.
- Vključitev prebivalcev, društev, političnih organov in študentov k sodelovanju.

Izvedba

Študentje arhitekture so s sodelovanjem prebivalcev, društev in nosilcev političnih odločitev opravili analizo obstoječe infrastrukture, izdelali koncepte, osnutke in modele, o katerih so nato razpravljali s prebivalci. Na podlagi pridobljenih ugotovitev je bil razpisan arhitekturni natečaj, pri katerem je bilo treba upoštevati merila ekološkega gradbenega vodnika, ki so ga izdali v Vorarlberškem okoljskem združenju.

Učinek

Rezultat arhitekturnega natečaja je večnamenska stavba, v kateri so otroški vrtec, prostor za glasbene vaje, mladinski klub, kavarna in pisarniški prostori. Poleg tega je bilo urejeno športno igrišče za potrebe šole in društev, otroško igrišče ter igrišče za odbojko. Z ustreznim ukrepi za urejanje mirujočega prometa so bili v naselju preurejene javne površine in urejen promet skozi naselje. V okviru projekta je bila izvedena tudi renaturacija potoka, katerega obrežje so zabetonirali pred mnogimi leti.

Lokacija

Langenegg

Udeleženec

Prebivalci, vsa društva, skupina, pristojna za energijo, občinski politiki, delovna skupina v sestavi predstavnikov občinskega sveta in občinske uprave, študentov Univerze v Innsbrucku in Visoke strokovne šole Lihtenštajn, Vorarlberškega arhitekturnega inštituta.

Financiranje

900.000 evrov je bilo zagotovljenih iz rezervnih sredstev, okoli 500.000 evrov iz spodbud in dotacij, krajevna podružnica banke Raiffeisenbank pa je zagotovila 700.000 evrov.

Kontaktna oseba

Gemeinde Langenegg
Georg Moosbrugger
Bach 127
6941 Langenegg / AT
Telefonska številka: +43 5513 41010
Faks: +43 5513 4101 20
E-naslov: buergermeister@langenegg.at
Spletna stran: http://www.langenegg.at

Vodja projekta

Gemeinde Langenegg
Mario Nussbaumer
Bach 127
6941 Langenegg / AT
Telefonska številka: +43 5513 41010
Faks: +43 5513 4101 20
E-naslov: energie@langenegg.at
Spletna stran: http://www.langenegg.at