Osebna orodja

  Iskalni filter  

Podnebje & energija

© Michel Revaz

Spremembe podnebja so eden največjih izzivov 21. stoletja, zlasti za območje Alp, kjer se je v zadnjih 150 letih temperatura ozračja v primerjavi z globalnim povprečjem povišala za skorajda dvakrat. Osrednje področje za zmanjševanje toplogrednih plinov je energetski sektor.

CIPRA si zato prizadeva, da bi vse alpske države sprejele nujne ukrepe in tako pripomogle k zaustavitvi podnebnih sprememb, s prilagoditvenimi ukrepi pa tudi k ublažitvi posledic segrevanja. Odločilno pri tem je celovito in trajnostno zasnovano ukrepanje. Vse ukrepe je treba preveriti ali so v skladu z naravo, posebej ukrepe na energetskem sektorju.

  •  Podnebno nevtralne Alpe

Količina izpustov toplogrednih plinov v ozračje ne sme presegati količine, ki jo je nase sposobno vezati naravno okolje, npr. gozdovi večjih kompleksov ali neokrnjena mokrišča v Alpah, se glasi vizija CIPRE. To je mogoče doseči z izvajanjem ustreznih ukrepov, kot sta zmanjšanje prometa osebnih vozil ali povečanje energijske učinkovitosti na najrazličnejših področjih – kako vse to izpeljati v praksi, kaže projekt Alpstar.

  •  Prilagajanje podnebnim spremembam

Cilj vsake prilagoditvene strategije je ublažiti posledice podnebnih sprememb, kot so sušna obdobja ali obdobja intenzivnih padavin, za človeka, okolje in gospodarstvo. Projekt C3-Alps podpira odločevalce pri tem procesu in s tem zapolnjuje vrzel med obstoječim teoretičnim znanjem in njegovo uporabo v praksi.

Podnebne spremembe, če je ravnanje z njimi pravilno, pa lahko prinesejo nove priložnosti. V švicarski regiji Surselva ugotavljajo tovrstne priložnosti in tveganja s pomočjo zbirke orodij za prilagajanje posledicam podnebnih sprememb (t. i. Klima-Toolbox). V tem procesu sodeluje tudi lokalno prebivalstvo.

  •  Podnebne spremembe in energija

V idealni hiši je pozimi toplo, poleti pa hladno; prav tako idealno zgrajena hiša proizvede več energije, kot jo sama porabi – približati se taki viziji je namen natečaja Constructive Alps, ki arhitekte in gradbenike spodbuja k trajnostni gradnji in prenovi.

Tehnične rešitve za povečanje energijske učinkovitosti večinoma že obstajajo – kar pogosto manjka, so strategije za njihovo izvajanje in znanje, kako jih uresničevati. Tovrstne celovite strategije so se v sodelovanju z gorskimi regijami na Švedskem, v Pirenejih in Alpah oblikovale in izvajale v okviru projekta MountEE –  trajnostna gradnja in prenova javnih objektov.

Podnebni ukrepi so vedno povezani z energijskim preobratom, tj. prehodom na uporabo trajnostnih virov energije. Kako bi bilo mogoče v celotnem alpskem prostoru reševati konflikte, ki zaradi rabe nastajajo med varstvom narave, kmetijstvom in proizvodnjo energije iz vodne energije, je tema razprav v Alpskem dialogu, za katerega je pobudo dala prav CIPRA.

Uporaba domačih gradbenih materialov, kot sta kamen ali les, ima minimalen vpliv na okolje, pomeni prihranek denarja in spodbuja regionalne gospodarske dejavnosti. Kako to lahko uspe v praksi, kaže informacijske kampanja climalp , v okviru katere so organizirana študijska potovanja in se objavljajo tematska poročila.

  •  Zbirka tematskih dosjejev CIPRE: compacts

CIPRA je objavila zbirko desetih tematskih dosjejev, v katerih kritično obravnava problematiko podnebnih sprememb v Alpah. Zbirka vsebuje zbrano in urejeno znanje s področja varstva podnebja in prilagajanja podnebnim spremembam ter analizira vpliv podnebnih sprememb na okolje, gospodarstvo in družbo. Vse to ponazarjajo primeri dobre prakse, ki imajo usmerjevalno vlogo in spodbujajo k posnemanju.  

 

Konferenca

Varstvo podnebja zdaj! Alpske občine izvajajo ukrepe
29.10.2015 - 30.10.2015, Benediktbeuren/DE

Podnebne spremembe: zakaj so Alpe še posebno prizadete?

Alpe so se v preteklih 120 letih ogrele za skoraj dve stopinji Celzija, kar je skoraj dvakrat toliko kot svetovno povprečje. Temperature naj bi rasle še naprej: raziskovalci napovedujejo, da se bodo v naslednjih 40 letih zvišale za nadaljnji dve stopinji Celzija. To se morda na prvi pogled ne zdi tako dramatično, vendar pa nekaj stopinj višje temperature podnebje občutno spremenijo. Več