Osebna orodja

  Iskalni filter  

Mladi

Glas mladih, nove perspektive

Trajnostnost pomeni, da imajo tako današnje kot prihodnje generacije enake priložnosti in možnosti kot generacije pred njimi. Pri oblikovanju pogojev za prihodnji razvoj so prav mladi tisti, ki jih politiki in drugi odgovorni pogosto izključijo. CIPRA si je zato postavila nov cilj: okrepiti vlogo in pomen mladih v procesih sprejemanja političnih odločitev.

Naša vizija

Mladi v Alpah sami določijo način, kako postati aktiven in odgovoren državljan. Razmišljajo kritično, sprejemajo premišljene odločitve in dejavno prispevajo k oblikovanju lastne prihodnosti v Alpah. Vse zadeve, ki se nanašajo na mlade, obravnavajo odločevalci z vso resnostjo, z mladimi se posvetujejo in jih vključujejo v sisteme odločanja. Današnje in prihodnje generacije se v politično agendo vključujejo na regionalni, nacionalni in evropski ravni in jo sooblikujejo.

Kako uresničiti to vizijo?

Eden od ciljev CIPRE je vzpostaviti alpsko mrežo, v kateri bodo združeni nacionalna predstavništva CIPRE, mladinske organizacije in organizacije za okoljsko izobraževanje. CIPRA je zato spremenila svojo organizacijsko strukturo in vzpostavila nov uradni organ – mladinski svet, v okviru katerega mladi svetujejo CIPRI o pomembnih alpskih temah iz njihovega življenjskega okolja.

  • Spodbujanje izmenjave

Mladi ne smejo imeti občutka, da so prepuščeni sami sebi, zato je izmenjava z vrstniki iz drugih alpskih držav tista, prek katere lahko oblikujejo lasten pogled na različne teme trajnostnega razvoja v Alpah. 

  • Stiki z odločevalci

CIPRA zagotavlja mladim pomoč pri učenju različnih metod komuniciranja z javnostmi. Mladi se tako učijo profesionalnega izražanja svojih stališč in mnenj, ob tem pa pridobivajo za življenje pomembna nova znanja, izkušnje in kompetence. Vse to širi zavest o sodelovanju mladih v procesih odločanja in upravljanja v celotnem alpskem loku. 

  • Medsebojno povezovanje inštitucij

CIPRA med seboj povezuje organizacije in inštitucije od regionalne do evropske ravni in tako spodbuja zavest, da je mlade treba vključevati v procese odločanja. Okvirni pogoji za to so v alpskih državah zelo različni. Prvi vpogled v odgovore na vprašanje, kako vse to udejanjiti v praksi, podaja brošura Youth Participation in the Alps.

  • Preizkusiti sodelovanje mladih

Za sodelovanje mladih je potrebno predvsem ustrezno okolje za preizskušanje. Prav zato podpira CIPRA v projektu YSAM mlade, ki prevzemajo odgovornost za uveljavljanje lastnih interesov na lokalni ravni in spremlja odrasle, ki prepustijo pristojnost odločanja mladim.

Young Academics Award 2018

Ta izvedba Young Academics Award Alpske konvencije je posvečena temi “Trajnostno upravljanje voda v Alpah". > Več