Osebna orodja

  Iskalni filter  

Dosjeji

09.12.2014

Živeti z velikimi zvermi

Živeti z velikimi zvermi

Vračanje populacij medveda, volka in risa za Alpe sicer ne pomeni največjega izziva, gre pa zagotovo za izziv, o katerem potekajo zelo burne razprave. Emocionalna raven ni v nikakršnem sorazmerju z dejanskim pojavljanjem velikih zveri in škodo, ki jo le-te na rejnih živalih povzročajo. Vodilno vlogo v teh razpravah ima manjšina, predvsem rejci drobnice, lovci in naravovarstveniki, politika pa se prilagaja. Potrebno je osveščati in ločiti emocionalno raven od dejanskega stanja.

Več…

08.04.2014

Zimske olimpijske igre

Zimske olimpijske igre

Alpe so bile že večkrat prizorišče zimskih olimpijskih iger, nazadnje leta 2006, ko je igre gostil Torino. V zadnjih letih so bili neuspešni prav vsi poskusi kandidature alpskih mest za organizacijo zimskih olimpijskih iger – bodisi zato, ker se je Mednarodni olimpijski komite (MOK) odločil za „privlačnejše“ kandidate, bodisi zato, ker je kandidaturo zavrnilo lokalno prebivalstvo. Izkušnje so privedle do naslednjega spoznanja: oblika demokracije, ki vlada, v alpskih državah, ni naklonjena olimpijskim igram. Prebivalke in prebivalci Alp so siti pogoltnih megalomanskih projektov, uničevanja okolja, nepredvidljivih stroškov in ukazovalnosti vsemogočnega MOK. Pričujoča zbirka člankov, argumentov in strokovnih mnenj razkriva, zakaj zimske olimpijske igre, kot jih poznamo dandanes, ne sodijo v Alpe.

Več…

16.10.2012

Voda in podnebne spremembe

Voda in podnebne spremembe

Alpske reke oskrbujejo z vodo 170 milijonov ljudi. Zaradi podnebnih sprememb se bo razpoložljivost vode v Alpah in zunaj njih občutno zmanjšala. Manj padavin, vedno pogostejša sušna obdobja poleti in občutno manj snežnih padavin pozimi so le nekatere od napovedanih posledic. CIPRA predstavlja na 31 straneh svojega porocila vplive podnebnih sprememb na razpoložljivost vode, politicne ukrepe in instrumente ter konkretne primere dobre prakse - okolju prijazno je le ucinkovitejše ravnanje z vodo kot naravnim virom! Compact je trenutno na voljo smo v angleškem, frankoskem in italijanskem jeziku. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več…

25.05.2012

Področje gozdarstva in podnebne spremembe

Področje gozdarstva in podnebne spremembe

Spremenjene podnebne razmere vidno vplivajo na gozd. Nujno in smiselno prilagojeno gospodarjenje z gozdovi je treba zato načrtovati dolgoročno in pri tem upoštevati scenarije podnebnih sprememb. Gozdovi ne občutijo le vplivov podnebnih sprememb, temveč imajo tudi ključno vlogo pri prilagoditvenih ukrepih in ukrepih za varstvo podnebja, sposobnost vezave ogljika je odvisna od vitalnosti in rastne moči gozdnih sestojev. CIPRA v svojem poročilu na 32 straneh predstavlja učinke podnebnih sprememb v gozdarstvu, poglavitne zahteve, ki jih je sama oblikovala za obravnavano področje, in primere dobre prakse podnebju prijaznega upravljanja gozdov na območju Alp. Pravi odgovor na podnebne spremembe morajo biti vitalni in sonaravni gozdovi! Poročilo je objavljeno samo v nemškem jeziku. Zahteve, ki povzemajo najpomembnejše ugotovitve poročila, pa so na voljo tudi v slovenskem jeziku. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več…

14.02.2012

Energija in podnebne spremembe

Energija in podnebne spremembe

Pričujoči CIPRA compact ponuja pregled ukrepov s področja energetike, ki se na območju Alp izvajajo za varstvo podnebja ter za prilagajanje na podnebne spremembe. Compact predstavlja porabo energije na območju Alp in njeno zagotavljanje z vidika različnik nacionalnih in regionalnih strategij za varstvo podnebja in prilagajanja na podnebne spremembe. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več…

07.10.2011

Turizem in podnebne spremembe

Turizem in podnebne spremembe

Podnebne spremembe postavljajo alpski turizem pred velike izzive, saj se jim mora ta prilagajati, obenem pa tudi sam postati sprejemljivejši za podnebje. Zlasti na tako ključnih področjih, kot sta promet in energija, so potenciali za omejevanje izpustov CO2 precejšnji. Turizem je panoga, ki je deležna precejšnjih sredstev podpore, zato mora javni sektor prav s spodbujanjem turizma razvoj usmerjati v trajnostno smer. Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več…

04.10.2011

Kmetijstvo in podnebne spremembe

Kmetijstvo in podnebne spremembe

Kmetijski sektor so podnebne spremembe neposredno prizadele, obenem pa tudi sam prispeva k izpustom toplogrednih plinov (TPG) in povečuje njihovo vsebnost v ozračju. Trajnostna strategija odzivanja na podnebne spremembe v kmetijstvu vključuje predvidevanje, načrtovanje in dolgoročen pogled od kmetije do mednarodne ravni. Pomembna področja delovanja so trajnostno upravljanje zemljišč in tal, trajnostno upravljanje voda, ravnanje z gnojili in ogljikom v tleh ter organsko kmetijstvo kot splošna strategija. Na področju kmetijstva, ki je visoko subvencionirana gospodarska panoga, je ustrezen vzvod tudi usmerjanje politike spodbujanja: finančnih spodbud je lahko deležno le trajnostno in podnebju prijazno kmetijstvo! Nadaljnje informacije o temi, ki se nanašajo na posamezen jezikovni prostor alpske regije, boste našli v drugih jezikovnih razlicicah dosjeja.

Več…