Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Občine uresničujejo alpsko znanje

V okviru novega projekta DYNALP² so za projekte alpskih občin zagotovljena sredstva podpore v višini 500.000 evrov. Občine lahko sedaj kandidirajo za omenjena sredstva, s katerimi bodo sofinancirale svoje projekte.

V projektu „Prihodnost v Alpah“ so strokovnjaki zbrali obsežno znanje s področja trajnostnega razvoja v Alpah. Uresničevanje tega znanja v praksi je tudi namen novega projekta DYNALP², ki ga bo izvajala mreža alpskih občin „Povezanost v Alpah“.

Občine in zveze občin lahko v izbor predložijo projekte, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in uporabi rezultatov, ki so bili pridobljeni v projektu Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA) "Prihodnost v Alpah ". Omrežje občin bo izbralo projekte in jim namenilo sredstva podpore v višini od 20.000 do 40.000 evrov, pri čemer morajo 50 odstotkov sredstev prispevati občine same. Skupno bo razdeljeno 500.000 evrov.
Občine, ki so članice Omrežja občin, lahko svoje ideje predložijo do 15. septembra. Dokumentacija in podrobnejše informacije o natečaju so dostopne na naslovu http://dynalp.alpenallianz.org/sl/Podpora%20projektom.

Projekti se morajo navezovati na enega od naslednjih vsebinskih sklopov: ustvarjanje dodane vrednosti na regionalni ravni, socialna kompetenca, zavarovana območja, mobilnost, nove oblike odločanja ter politike in predpisi. Mednarodna žirija bo pri izboru upoštevala, ali projekti upoštevajo načela trajnostnega razvoja: kateri projekti torej najbolje usklajujejo ekološke, ekonomske in socialno-kulturne interese, kateri od njih vsebujejo ideje, ki jih je mogoče uporabiti tudi v drugih regijah in občinah in ki temi, kot je trajnostni razvoj, v javnosti zagotavljajo več pozornosti?

Osrednja točka in obenem največja proračunska postavka DYNALP² so projekti, ki se bodo izvajali na krajevni ravni. Drugo ključno področje bodo skupne prireditve, kot so delavnice, ekskurzije in mednarodni posveti, katerih cilj bo spodbujati povezovanje občin na vsealpski ravni in s tem pripomoči, da bo znanje, ki je najprej obstajalo le na krajevni ravni, postalo koristno tudi za druge.
DYNALP² bo trajal nekaj več kot tri leta, in sicer od aprila 2006 do junija 2009. Finančno ga podpira švicarski Sklad za varstvo narave MAVA.

Dynalp2_72

© CIPRA International

   Exkursion_72

   © CIPRA International

Sporočilo za medije (pdf), in slika 1 (300 dpi),  in slika 2 sta objavljena

Kontaktna oseba: Aurelia Ullrich, projektna skupina Prihodnost v Alpah in Vodstvo projekta DYNALP2, tel. +423 237 4030; faks +423 237 40 31, aurelia.ullrich@cipra.org, www.cipra.org/prihodnost, www.povezanostvalpah.org/dynalp