Osebna orodja

  Iskalni filter  

Zeleno gospodarstvo na območju Alp

© Rainer Sturm/pixelio

Alpe – pionirska regija za podnebno nevtralno gospodarjenje in življenje

Spomladi 2017 je bilo javnosti predstavljeno 6. Poročilo o stanju Alp. Osrednja tema tokratnega poročila je zeleno gospodarstvo na območju Alp. V poenostavljenem opisu in izhajajoč iz definicije Programa ZN za okolje (UNEP), je zeleno gospodarstvo tisto, ki je nizkoogljično, učinkovito ravna z viri, je socialno vključujoče, ohranja alpski ekosistem, obenem pa uporablja obstoječi naravni kapital.

Šesto poročilo o stanju Alp postavlja v ospredje naslednje teme:

  • energetsko učinkovito in nizkoogljično gospodarstvo,
  • z viri učinkovito gospodarstvo,
  • gospodarstvo, ki temelji na ekosistemskih storitvah in naravnem kapitalu,
  • gospodarstvo, ki podpira kakovost življenja in blaginjo.
Več informacij na:

www.alpconv.org/de/AlpineKnowledge/RSA/greeneconomy/default.html

Da bi se rezultati in ugotovitve 6. Poročila o stanju Alp udejanjale in širile v praksi, je nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMUB) pooblastilo konzorcij v sestavi predstavnikov CIPRE International ter podjetij blue! in Spatial Foresight, da pripravi akcijski program za zeleno gospodarstvo na območju Alp.

Akcijski program bo sprejet predvidoma konec leta 2018, vseboval pa bo konkretne ukrepe in projektne predloge, ki bodo ob sodelovanju zainteresiranih strani z različnih strokovnih področij in institucij iz vseh alpskih držav izdelani v okviru delavnic in spletnega posvetovanja.

 

Kontaktna oseba:
Wolfgang Pfefferkorn
vodja projekta, CIPRA International