Osebna orodja

  Iskalni filter  

PlurAlps

© kallejipp photocase.de

Migracije, kulturna raznolikost in pluralizem kot priložnosti za območje Alp

Medtem ko se številne podeželske občine in regije v Alpah soočajo z velikimi demografskimi izzivi, kot sta staranje in odseljevanje prebivalstva, pa v številnih krajih nastajajo inovativni modeli socialnega vključevanja novih priseljencev v lokalno skupnost in na trg dela. Priseljenci so lahko mlade družine, nonkomformisti, t. i. new mountaineers, sezonski delavci v turističnem ali kmetijskem sektorju ali pa ljudje, ki zaradi vojnih razmer bežijo iz matične države in iščejo novo domovino zase in za svojo družino.

Partnerji projekta PlurAlps opozarjajo na načine in rešitve, s katerimi lahko občine, podjetja in civilna družba prispevajo k temu, da bosta kulturna raznolikost in pluralizem prepoznana kot prednost alpskega območja in da bo prišlo do izboljšanja socialne kohezije v lokalnih skupnostih.

Projekt PlurAlps se je začel novembra 2016 in bo trajal do oktobra 2019. Izvajanje projekta sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Interregovega programa Območje Alp.

Za področje komunikacije v okviru projekta skrbi CIPRA. Posebna pozornost je pri tem namenjena jeziku, pri čemer je osrednje vprašanje, kateri pojmi, podobe in sheme (frames) (prim. Wehling & Lakoff) so primerni za posredovanje pozitivnega sporočila o priložnostih in možnostih, ki jih lahko imajo migracije na območju Alp.

CIPRA je aktivna tudi pri posredovanju spoznanj, pridobljenih v projektu, nosilcem političnih odločitev in pripravlja pilotni projekt, pri katerem se migracije obravnavajo v kombinaciji z ekološkim razvojem.


Kontaktna oseba:
Wolfgang Pfefferkorn
vodja projekta, CIPRA International
E-naslov